Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Selektivní nepřímé daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15.59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Selektivní nepřímé daně

- uvaleny pouze na vybrané produkty

- dělí se na: spotřební a energetické

Spotřební daně

- plátce není poplatník

- plátce je PO nebo FO, která je výrobcem nebo dovozcem

- poplatníkem je konečný spotřebitel

- daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků nebo jejich dovozem

- daň se vypočte jako součin ZD a sazby daně stanovené pro příslušný vybraný výrobek

- zdaňovacím obdobím je měsíc, DaP se podává do 25. dne následujícího měsíce

- právní úpravou je Zákon o spotřebních daních, správcem je Celní správa

Daň z lihu

- předmětem daně je líh (etanol) vč. neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoliv výrobcích

- ZD je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20°C

- sazby jsou: 25.800,- Kč/ hl etanolu

14.300,- Kč / hl etanolu v destilátech ovocných z pěstitelského pálení

Daň z piva

- předmětem daně je výrobek (pivo) obsahující více než 0,5% objemových alkoholu

- ZD je množství piva vyjádřené v hektolitrech

- sazba daně je 32,- Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny

- u nezávislých pivovarů daň závisí na produkci nejnižší daň je 16,- Kč/hl, nejvyšší 28, 80,- Kč/hl

- nezávislý pivovar= není ekonomicky ani právně závislý na jiném pivovaru, produkce do 200.000 hl/rok

Daň z vína

- předmětem daně jsou vína a fermentované nápoje meziprodukty, které obsahují více než 1,2% objemových alkoholu, nejvýše však 22% objemových alkoholu

- ZD je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hl

- sazba daně tichých vín je nulová

- sazba daně u šumivých vín a meziproduktů je 2. 340,-Kč/ hl

Osvobození dovozu alkoholu pro osobní potřebu od spotřební daně

a) celkem 1l alkoholu o obsahu vyšším než 22% obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80% obj.

b) celkem 2l alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22% obj.

c) celkem 4l tichého vína, 16l piva

Daň z tabákových výrobků

- předmětem daně jsou tabákové výrobky

- ZD pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele

- ZD pro pevnou část u cigaret je množství vyjádřené v kusech

- ZD u doutníků a cigarillos je množství v kusech

- ZD u tabáku je množství v kg

- sazba daně u tabákových výrobků: 27% z konečné ceny+ 1,19 Kč/ks, min. 2, 25Kč/ ks u cigaret, u doutníků a cigarillos min. 1,34 Kč/ ks, u tabáku 1.800,-Kč /kg

Osvobození dovozu tabákových výrobků pro osobní potřebu

a) 200 cogaret

b) nebo 100 doutníčků do 3g

c) nebo 50 doutníků

d) nebo 250 g tabáku ke kouření

Daň z minerálních olejů

- předmětem daně jsou motorové benziny a letecké pohonné hmoty benzinoveho typu, střední oleje, zkapalněné ropné oleje

- ZD je množství minerálních olejů vyjádřené v 1.000l při teplotě 15°C

- sazba daně: 12.840,- Kč/ 1.000l u motorových benzinů

10.950,- Kč/ 1.000l u středních olejů a těžkých plynových olejů (nafta)

Témata, do kterých materiál patří