Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Selektivní nepřímé daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15.59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Osvobození dovozu pro osobní potřebu

- pro každý motorový dopravní prostředek se osvobozuje od cla, DPH a spotřební daně pohonné hmoty dovážené v běžné nádrži vozidla a navíc nejvýše 10l v přenosové nádobě

Energetické daně

- patří mezi nepřímé selektivní daně a účelem je ochrana životního prostředí

Daň z elektřiny

- plátcem daně je dodavatel elektřiny (energetická spol.)

- poplatníkem je konečný spotřebitel

- ZD je množství dodané elektřiny v MWh (= 1.000kW)

- sazba daně je 28, 30Kč /MWh dodané elektřiny

- osvobozená od této daně je např. elektřina ekologicky šetrná

- zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc

- DaP se podává do 25. dne následujícího kalendářního měsíce a spolu s DaP je splatná i daň

Daň z plynu

- plátcem je dodavatel

- poplatníkem je konečný spotřebitel, který výši této daně najde ve faktuře za plyn

- zdaňovacím obdobím je 1 měsíc, DaP podává plátce do 25. dne následujícího kalendářního měsíce

- ZD je množství plynu v MWh spalného tepla

- sazba daně je 264,80 Kč/ MWh spalného tepla, tato sazba platí od roku 2020, zatím je o něco menší, průměrná domácnost v současné době zaplatí na dani z plynu asi 150,- Kč/ rok

Daň z pevných paliv

- plátcem této daně je dodavatel, který dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli

- poplatníkem je konečný spotřebitel

- osvobozená jsou pevná paliva, určená k výrobě elektrické energie a výrobě koksu

- této dani podléhá např. černé uhlí a produkty z něj, hnědé uhlí a produkty z něj, koks, polokoks a ostatní uhlovodíky

- zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, DaP se podává do 25. dne následujícího kalendářního měsíce

- ZD je množství spalného tepla v GJ

- sazba daně je 8,50 Kč/ 1 GJ spalného tepla v původním vzorku

Témata, do kterých materiál patří