Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Výnosy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výnosy = výkony účetní jednotky v peněžním vyjádření hlavní složkou jsoutržby TRŽBY= částky, které podnik fakturuje, příp. získáovlivňují hospodářský výsledekpři prodeji za hotové, odběratelůmúčtují se do6. účtové třídy naDAL, snižování výnosů MDúčtují se zásadně do období, se kterým časově souvisejíčlenění:podle jednotlivých složek (tržby za zboží, aktivace vlastních výkonů,podle HV (provozní – výrobky, aktivace x finanční – úroky, kurz. zisk),prvotní x druhovépři uzavírání účetních knih se zůstatky převádí na účet 710...nemají KZ ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ VÝNOSŮ =rozdělení výnosů podle účetních období, s nimiž hospodářky souvisí. Slouží ke zjištění správného HV za příslušné období. porovnáváme příjmy a výnosy příjem = přírůstek majetku v užším pojetí(známe účel, částku, období)v širším pojeti(dohadné účty) VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ VBU – přijaté nájemné B a N období221/385ČR – rozpouštění výnosů385/648následující obdobíČR výnosů385/648 PŘÍJMÝ PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ VUD nepřijaté nájemné385/648 následující období VUD nepřijaté nájemné385/648VBU přijaté nájemné221/385

Témata, do kterých materiál patří