Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Účetnictví (UCE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UCE - Účetnictví.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
18. Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším a širším pojetí (bez rezerv) Neznámý 06.06.2022 22:53 6
Kalkulace a rozpočty Maturita, státnice 04.07.2021 15:46 7
Oceňování jednotlivých složek majetku, inventarizace Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 2
Způsoby vedení evidence Neznámý 29.05.2018 08:47 6
Zvláštnosti účetnictví obchodních korporací - a. s., s. r. o. Maturita, státnice 04.07.2021 15:48 5
001 (2) Zápisky z hodin 24.05.2018 12:27 3
002 (2) Zápisky z hodin 24.05.2018 12:27 1
003 (2) Zápisky z hodin 24.05.2018 12:27 1
004 (2) Zápisky z hodin 24.05.2018 12:28 2
01_Doklady Neznámý 25.05.2018 16:24 5
02_UCE a ucetni technika Neznámý 25.05.2018 16:24 2
03_Rozvaha Neznámý 25.05.2018 16:24 21
04_Pořízení DM (1) Neznámý 25.05.2018 16:24 7
05_Odpisovani DM Neznámý 25.05.2018 16:24 7
06_Vyřazení DM (1) Neznámý 25.05.2018 16:24 17
07_Účtování materiálu Neznámý 25.05.2018 16:24 6
08_Účtování zboží upravené Neznámý 25.05.2018 16:24 5
09_Zasoby vlastni vyroby Neznámý 25.05.2018 16:24 3
1 Maturitni otazka_Pravni uprava uce Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 2
1) FINANCOVÁNÍ PODNIKU Neznámý 19.11.2020 23:01 3
1. Daňová evidence Neznámý 18.10.2020 21:33 4
1. Daňová evidence Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
1. Formy podnikání z uce a dan hlediska Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 2
1. Metodické prvky účetnictví Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 2
1. Právní forma účetnictví, inventarizace Neznámý 06.06.2022 23:03 1
1. Právní úprava účetnictví Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 3
10- Účtování materiálu Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 2
10. Daně, dotace, sociální, zdravotní pojištění Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
10. Finanční účty Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 2
10. Maturitni otazka_Financni ucty I. Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 1
10. Nakoupené zásoby – způsob A evidence zásob Neznámý 06.06.2022 23:03 3
10_Inventarizace Neznámý 25.05.2018 16:24 3
11 Hotovostní platební styk Neznámý 25.05.2018 16:24 3
11-Účtování v obchodě (zboží) Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 4
11. Cenné papíry Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 7
11. Finanční účty II. (1) Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 4
11. Materiálové zásoby - zvláštnosti účtování, způsob B, evidence zásob, drobný majetek Neznámý 06.06.2022 23:03 4
11. Závazky vůči zaměstnancům Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
12 Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 1
12-Náklady a výnosy Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 26
12. Náklady Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
12. Zásoby vlastní činnosti, kalkulace Neznámý 06.06.2022 22:53 2
12. Závazky Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 4
12_Úvěry Neznámý 25.05.2018 16:24 4
13 Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 1
13) POHLEDÁVKY Neznámý 19.11.2020 23:05 2
13,14 thk Tahák 24.05.2018 12:28 0
13- Závazky Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 13
13. Peněžní prostředky Neznámý 06.06.2022 22:53 1
13. Pohledávky Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 2
13. Výnosy Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
13_Ceniny Neznámý 25.05.2018 16:24 8
14 Zúčtovací vztahy z obchodního styku Neznámý 25.05.2018 16:24 1
14) ZÁVAZKY Neznámý 19.11.2020 23:05 2
14- Pohledávky Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 14
14. Náklady Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 4
14. účetní uzávěrka a závěrka Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
14. Zuctovaci vztahy - zavazky z obchodniho styku (2) Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 4
15-Výrobní činnost Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 6
15. Časové rozlišování nákladů a výnosů Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
15. Mzdy Neznámý 06.06.2022 22:52 5
15. Výnosy Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 4
15_Zúčtování se zaměstnanci Neznámý 25.05.2018 16:24 5
16 Individuální podnikatel Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
16-Hospodářský výsledek Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 10
16. Evidence práce a mezd Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 4
16. Vztah k ÚJ Neznámý 06.06.2022 22:53 4
16. Vztah účetní jednotky jako zaměstnavatele k institucím Neznámý 06.06.2022 22:53 3
16_Zúčtování se společníky Neznámý 25.05.2018 16:24 2
17- Zaměstnanci Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 9
17. Účetní doklady, zápisy, knihy a jejich přezkušování Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
17. Zúčtování daní a dotací Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 3
17.1 Kontrolní hlášení Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 1
17_Zúčtování daní a dotací Neznámý 25.05.2018 16:24 7
18) KAPITÁLOVÉ ÚČTY A OSTATNÍ ÚČTY 4. ÚČTOVÉ TŘÍDY Neznámý 19.11.2020 23:05 2
18-Zúčtování daní a dotací Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 9
18. Časové rozlišení Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 2
18. Inventarizace hospodářských prostředků Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
18. Odpisy DM Neznámý 18.10.2020 21:34 1
19-Sociální a zdravotní pojištění Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 5
19. Individuální podníkání a jeho UCE Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 2
19. Základní kapitál, fondy a kapitálové účty Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
2. Dlouhodobý majetek Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
2. Dokumentace Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 4
2. účtová třída Zápisky z hodin 10.03.2022 21:21 4
2. Zákon o účetnictví, účetní doklady, účetní knihy Neznámý 06.06.2022 23:03 1
2. Právní úprava UCE v ČR Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 1
20-Odpisování a vyřazování DM Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 3
20. Obchodní korporace a jejich právní úprava Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 3
20. Zboží Maturita, státnice 28.03.2024 21:50 0
21-Časové rozlišení nákladů a výnosů Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 3
21. Daňová soustava - zákon o dani z příjmu právnických osob Neznámý 06.06.2022 23:03 2
21. Účetní uzávěrka Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 7
22-Leasing-charakteristika, druhy Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 4
22. Společnost s ručením omezeným Neznámý 06.06.2022 23:03 1
22. Účetní závěrka Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 4
23-Individuální podnikatel Maturita, státnice 10.05.2018 23:44 6
23. Manažerské účetnictví Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 2
24-Zvláštní případy účtování materiálových zásob Maturita, státnice 10.05.2018 23:44 3
25-Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Maturita, státnice 10.05.2018 23:44 5
26-Finanční analýza Maturita, státnice 10.05.2018 23:44 9
3) DANĚ A DAŇOVÁ SOUSTAVA Neznámý 19.11.2020 23:01 3
3-Základy účetnictví Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 6
3. Inventarizace a oceňování majetku Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 4
3. Rozvaha Neznámý 18.10.2020 21:33 5
3. Zákon o účetnictví, účetní závěrka Neznámý 06.06.2022 22:53 2
3. Zásoby materiálu Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
4) DLOUHODOBÝ MAJETEK, JEHO POŘÍZENÍ A ODEPISOVÁNÍ Neznámý 19.11.2020 23:02 1
4-Inventarizace Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 6
4. DPH – daňové doklady, daňové přiznání k DPH Neznámý 06.06.2022 22:52 3
4. Majetek a jeho vyjádření v rozvaze Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 4
4. Platební prostředky a ceniny Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
5-Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 2
5. Vkladové a úvěrové účty Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
5. Vlastní a cizí kapitál Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 3
6) MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Neznámý 19.11.2020 23:02 2
6-Krátkodobý finanční majetek Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 13
6. Nakupované zásoby Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 3
6. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku Neznámý 06.06.2022 22:53 5
6. Závazky Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
7) ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Neznámý 19.11.2020 23:02 2
7- Rozpočty a kalkulace Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 10
7. Dlouhodobý majetek - základní pojmy, odepisování (1) Neznámý 06.06.2022 23:03 1
7. Pohledávky Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
7. Zásoby zboží a vlastní výroby Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 3
8) ZBOŽÍ A ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Neznámý 19.11.2020 23:04 1
8-Dlouhodobý hmotný majetek Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 4
8. DM - pořízení a vyřazení Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 2
8. Kalkulace a rozpočty Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
8. Úvěry, zápůjčky, účtování nájmu Neznámý 06.06.2022 22:53 2
9) HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK Neznámý 19.11.2020 23:04 4
9-Daňová evidence Maturita, státnice 10.05.2018 23:43 8
9. Cestovní náhrady, osobní auto v majetku firmy Neznámý 06.06.2022 22:52 4
9. DM - opotřebení a odpisy Maturita, státnice 26.05.2018 22:54 3
9. Směnky Maturita, státnice 28.03.2024 21:49 0
A. S. Neznámý 15.10.2018 09:54 2
Akciové společnosti Neznámý 10.04.2018 12:13 1
Bankovní účty vkladové a úvěrové Neznámý 29.05.2018 08:47 3
Bezhotovostní platební styk Neznámý 15.10.2018 09:54 3
Bezhotovostní platební styk Neznámý 10.04.2018 12:13 1
Cash flow Neznámý 24.05.2018 13:06 3
Časové rozlišení N a V Neznámý 24.05.2018 13:06 1
Časové rozlišení N a V, vztah k FÚ Neznámý 24.04.2018 21:17 1
Časové rozlišení nákladů a výnosů Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 1
časové rozlišení nákladů a výnosů Maturita, státnice 13.04.2024 18:07 0
Časové rozlišení nákladů a výnosů Neznámý 10.04.2018 12:13 1
Časové rozlišení nákladů a výnosů - příklad Neznámý 10.04.2018 12:13 12
Ceniny a rozpočty Neznámý 16.10.2018 11:05 2
Cenné papíry Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 1
Cenné papíry Neznámý 15.10.2018 09:54 4
Cenné papíry Neznámý 29.05.2018 08:47 4
Cenné papíry Neznámý 24.05.2018 13:06 1
Cizí dlouhodobé zdroje kryti majetku Neznámý 29.05.2018 08:47 3
Daň z příjmu, inventarizační rozdíly Neznámý 24.04.2018 21:17 2
Daně Neznámý 15.10.2018 09:54 8
Daně Neznámý 30.07.2018 22:33 3
daně Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 1
Daně a dotace Neznámý 29.05.2018 08:47 3
Daňová evidence Neznámý 15.10.2018 09:54 3
Daňová evidence Neznámý 24.05.2018 19:57 1
Daňová evidence příjmů a výdajů Maturita, státnice 13.04.2024 18:07 0
Dlouhodobé závazky a úvěry Neznámý 10.04.2018 12:13 1
Dlouhodobé zdroje financování – Základní jmění Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Neznámý 05.11.2020 14:31 2
Dlouhodobý majetek Maturita, státnice 04.07.2021 15:46 4
Dlouhodobý majetek Neznámý 24.04.2018 21:13 2
Dlouhodobý majetek Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Dlouhodobý majetek Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Dlouhodobý majetek Neznámý 24.05.2018 13:06 6
Dlouhodobý majetek - pojmy, pořízení, odepisování Neznámý 24.05.2018 19:57 3
DM - pořizování, zálohy Neznámý 29.05.2018 08:47 3
DM- odepisování, vyřazování Neznámý 29.05.2018 08:47 1
Dohadné účty Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Dokladovost a účetní knihy Neznámý 10.04.2018 12:12 5
DPH - teorie Zápisky z hodin 10.03.2022 21:21 1
DPH a její evidence Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Evidence činnosti individuálního podnikatele (účetnictví, daňová evidence) Maturita, státnice 04.07.2021 15:48 2
Evidence nákladů a jejich časové rozlišení Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Evidence podnikatelské činnosti Neznámý 24.05.2018 13:06 3
Evidence pohledávek a rezerv Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Evidence výnosů Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Evidence zásob v účetní jednotce a jejich oceňování Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Evidence zásob zboží Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Finanční analýza Neznámý 10.04.2018 12:12 3
Finanční analýza Neznámý 24.05.2018 13:06 1
Finanční účty Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 1
Finanční účty Neznámý 24.05.2018 19:57 3
Finanční účty Neznámý 13.01.2022 22:46 1
Finanční účty, zúčtovací vztahy Neznámý 16.10.2018 11:05 3
Hospodářské středisko Neznámý 24.05.2018 13:06 4
Hospodářský výsledek Neznámý 10.04.2018 12:12 4
Hospodářský výsledek Neznámý 24.05.2018 13:06 1
Hospodářský výsledek Neznámý 24.05.2018 19:57 6
Hospodářský výsledek a jeho složky Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Hospodářský výsledek, výpočet daně z příjmu, rozdělení zisku Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 2
Hotovostní platební styk Neznámý 15.10.2018 09:54 1
Hotovostní platební styk Neznámý 10.04.2018 12:12 1
HV a jeho rozdělení Neznámý 15.10.2018 09:54 0
HV a jeho rozdělení Neznámý 15.10.2018 09:54 1
HV a jeho rozdělování Neznámý 29.05.2018 08:48 1
inventarizace Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Inventarizace Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Inventarizace Neznámý 24.05.2018 13:06 1
Inventarizační rozdíly a škody na materiálu Neznámý 05.11.2020 14:31 2
Investiční majetek Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Investiční majetek (IM) – účtování o odpisech a vyřazení Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Investriční majetek (IM) – účtování o pořízení Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Invetarizace, prodej DM Neznámý 24.04.2018 21:18 1
Jednoduché účetnictví Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Jiné pohledávky a závazky Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Kalkulace a rozpočetnictví Neznámý 10.04.2018 12:12 4
Kalkulace, dohadné položky Neznámý 24.04.2018 21:18 2
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 1
kapitálové účty a dlouhodobé závazky Maturita, státnice 13.04.2024 18:07 0
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Neznámý 24.05.2018 19:57 1
Kapitálové účty, pořízení DM Neznámý 24.04.2018 21:18 4
Kontrola stavu zásob, zachycení výsledků kontroly v účetnictví Neznámý 10.04.2018 12:12 1
krátkodobé finanční majetek a úvěry Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Krátkodobé finanční zdroje Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Kurzové rozdíly a jejich účtování Neznámý 10.04.2018 12:12 4
Leasing Neznámý 13.01.2022 22:37 1
Majetek podniku Neznámý 24.05.2018 19:57 1
Majetek podniku a zdroje financování majetku Neznámý 05.11.2020 14:30 5
Manažerské účetnictví Neznámý 10.04.2018 12:12 4
mat 11,12 takhák Tahák 24.05.2018 12:28 0
Mat. na cestě, nevyfakt. dodávky Neznámý 05.11.2020 14:31 2
Materiál Neznámý 15.10.2018 09:54 1
Materiál - úvod Neznámý 05.11.2020 14:31 2
Materiál ze zahraničí Neznámý 05.11.2020 14:31 1
materiálové zásoby Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
mzdy a zaměstnanci Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Mzdy a zaměstnanci Neznámý 24.05.2018 19:57 5
Náklady Neznámý 29.05.2018 08:48 1
Náklady Neznámý 15.10.2018 09:54 2
Náklady - typické účetní případy Neznámý 19.11.2020 22:56 2
Náklady a výnosy Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 2
náklady a výnosy Maturita, státnice 13.04.2024 18:07 0
Náklady a výnosy Neznámý 06.02.2018 19:20 4
Náklady a výnosy Neznámý 30.07.2018 22:34 2
Náklady a výnosy Neznámý 24.05.2018 13:06 3
Náklady a výnosy Neznámý 24.05.2018 19:57 2
Náklady a výnosy - test Neznámý 19.11.2020 22:56 1
Náklady, pohledávky Neznámý 24.04.2018 21:18 1
Oběžný majetek - krátkodobý finanční majetek Neznámý 10.04.2018 12:12 2
Oběžný majetek – peněžní prostředky a ceniny Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Oběžný majetek – zásoby a způsoby účtování o zásobách Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Oběžný majetek – zásoby vlastní výroby Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Oceňování majetku účetní jednotky Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Oceňování zásob při vyskladnění (tj. spotřebe) Neznámý 05.11.2020 14:31 1
odepisování a vyřazení DM Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Odpisování dlouhodobého majetku Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Odpisy Zápisky z hodin 27.02.2022 17:25 2
Opravné položky – jejich tvorba a rušení Neznámý 10.04.2018 12:12 1
Otázky z účetnictví - SŠ Poruba Neznámý 06.02.2018 19:20 4
Podnikání FO Maturita, státnice 13.04.2024 18:08 0
Podvojné účetnictví individuálních podnikatelů Neznámý 10.04.2018 12:12 2
pohledávky Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Pohledávky a závazky Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 2
Pohledávky a závazky ke společníkům Neznámý 10.04.2018 12:12 3
Pohledávky v účetnictví Neznámý 24.05.2018 19:57 7
Pohledávky z obchodního styku Neznámý 29.05.2018 08:47 1
pojmy účetnictví Zápisky z hodin 12.09.2018 10:56 2
Pokladna a ceniny Neznámý 24.05.2018 13:06 7
Pokladni operace a ceniny Neznámý 29.05.2018 08:47 5
Pořízení DLM Neznámý 15.10.2018 09:54 1
Právní úprava UCE Neznámý 24.05.2018 13:06 1
Právní úprava účetnictví Zápisky z hodin 27.02.2022 17:23 1
Právní úprava účetnictví Maturita, státnice 04.07.2021 15:46 1
Právní úprava účetnictví Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Právní úprava účetnictví Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Právní úprava účetnictví v ČR Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Právní úprava účetnictví, podstata, význam a funkce účetnictví, vedení daňové evidence Neznámý 24.05.2018 19:57 2
Přípravné práce Neznámý 29.05.2018 08:48 10
Prodej materiálu Neznámý 05.11.2020 14:31 3
Reklamace materiálu Neznámý 05.11.2020 14:32 2
Rezervy – jejich tvorba a čerpání Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Rozpis rozvahy do účtů, účet a soustava účtů Neznámý 10.04.2018 12:13 8
Rozvaha Neznámý 24.04.2018 21:16 7
Rozvaha Neznámý 10.04.2018 12:13 4
Rozvaha a inventarizace majetku Neznámý 15.10.2018 09:54 3
Rozvaha jako soupis majetku účetní jednotky Neznámý 10.04.2018 12:13 2
S. R. O. Neznámý 15.10.2018 09:54 1
Směnky Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Směrná účtová osnova Neznámý 24.05.2018 13:06 2
Uce pis Zadání testů 24.05.2018 12:28 0
uce pis 13,14 Tahák 24.05.2018 12:28 0
UCE pisemka Vypracované úkoly 24.05.2018 12:28 1
UCE uzávěrkazávěrka Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 2
Účetní deník - příklad Neznámý 24.05.2018 19:57 6
Účetní doklady Neznámý 05.11.2020 14:30 2
Účetní doklady Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Účetní doklady a zápisy Neznámý 24.05.2018 19:57 7
Účetní dokumentace, opravné položky Neznámý 24.04.2018 21:19 3
účetní uzávěrka Maturita, státnice 13.04.2024 18:07 0
Učetní uzávěrka a závěrka Neznámý 29.05.2018 08:48 2
Účetní uzávěrka a závěrka Neznámý 24.05.2018 13:06 1
Účetní uzávěrka a závěrka Neznámý 24.05.2018 19:57 2
Účetní uzávěrka Dzp odložená Neznámý 06.02.2018 19:23 2
Účetní uzávěrka teorie, přípravné práce Neznámý 06.02.2018 19:22 1
Účetní uzávěrka účtování Neznámý 06.02.2018 19:22 1
Účetní uzávěrka základy, tahák Neznámý 06.02.2018 19:21 9
Účetní uzávěrka, provozní zálohy Neznámý 24.04.2018 21:18 3
Účetní uzávěrka, závěrka Neznámý 15.10.2018 09:54 1
Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví Neznámý 10.04.2018 12:13 4
Účetní závěrka Neznámý 24.04.2018 21:08 1
účetní závěrka Maturita, státnice 13.04.2024 18:07 0
Účetní závěrka Neznámý 17.03.2018 19:45 6
Účetní závěrka - obecně Neznámý 06.02.2018 19:24 3
Účetní závěrka a uzávěrka Neznámý 10.04.2018 12:13 3
Účetnictví - základy Neznámý 27.04.2018 19:56 19
Účetnictví fyzických osob Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku Neznámý 10.04.2018 12:13 3
Účetnictví peněžních bank Neznámý 10.04.2018 12:13 3
Účetnictví pojišťoven Neznámý 10.04.2018 12:13 1
Účetnictví příspěvkových organizací Neznámý 10.04.2018 12:13 32
Účetnictví rozpočtových organizací Neznámý 10.04.2018 12:13 20
Účtová osnova Neznámý 10.04.2018 12:13 7
Účtová třída 4 Neznámý 24.05.2018 13:06 2
Účtová třída 4 Neznámý 17.03.2018 19:45 1
Účtování daní Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Účtování daní a dotací Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Účtování DM, rezerev Neznámý 24.04.2018 21:18 4
Účtování materiálů Neznámý 10.04.2018 12:13 3
Účtování mezd Neznámý 10.04.2018 12:13 7
Účtování mezd, složky mzdy Neznámý 10.04.2018 12:13 7
Účtování nákladů Neznámý 17.03.2018 19:45 4
Účtování o dlouhodobém majetku Neznámý 17.03.2018 19:45 1
Účtování o směnkách a eskontním úvěru Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Účtování o zásobách Neznámý 17.03.2018 19:45 2
Účtování pohledávek a závazků Neznámý 17.03.2018 19:45 4
Účtování v akciové společnosti Neznámý 24.05.2018 19:57 3
Účtování v jednotlivých právních formách - komanditní společnost Neznámý 10.04.2018 12:13 3
Účtování v jednotlivých právních formách - veřejná obchodní společnost Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Účtování v jednotlivých právních formách – akciová společnost Neznámý 10.04.2018 12:13 3
Účtování v jednotlivých právních formách – společnost s ručením omezeným Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Účtování v účtové třídě 2 Neznámý 17.03.2018 19:45 6
Účtování výnosů Neznámý 17.03.2018 19:45 4
Účtování výrobků, směnky k inkasu Neznámý 16.10.2018 11:05 5
Účtování zboží Neznámý 10.04.2018 12:13 6
Účty časového rozlišení - náklady a výnosy Neznámý 10.04.2018 12:13 1
uzávěrka, závěrka Maturita, státnice 24.05.2018 12:28 2
Vedení dokumentace Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Vlastní zdroje krytí majetku Neznámý 29.05.2018 08:47 3
Vnitropodnikové účetnictví Maturita, státnice 13.04.2024 18:07 0
Vnitropodnikové účetnictví Neznámý 10.04.2018 12:13 5
Vnitropodnikové účetnictví - cíl, hospodářská střediska, formy vedení Maturita, státnice 04.07.2021 15:40 2
VPD Neznámý 01.11.2020 18:48 1
vybrané problémy účtování v a. s. Maturita, státnice 13.04.2024 18:08 0
vybrané problémy v SRO Maturita, státnice 13.04.2024 18:08 0
Výnosy Neznámý 15.10.2018 09:54 1
Výnosy Neznámý 29.05.2018 08:48 1
Výnosy, směnky k úhradě Neznámý 24.04.2018 21:17 3
Výpočet mzdy s navýšením vyměřovacícho základu Neznámý 05.11.2020 14:32 3
Vyřazení DLM Neznámý 15.10.2018 09:54 1
Vyřazení dlouhodobého majetku, drobný majetek, nehmotný majetek Neznámý 24.05.2018 19:57 3
Vyřazení investičního majetku Neznámý 10.04.2018 12:13 1
výsledek hospodaření Maturita, státnice 13.04.2024 18:07 0
základy účetnictví Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Zákon o účetnictví Neznámý 17.03.2018 19:45 1
Zákon o účetnictví Tomáš Burda Neznámý 29.04.2018 16:43 1
Zaměstnanci Neznámý 15.10.2018 09:55 2
Zaměstnanci a mzdy Neznámý 24.05.2018 13:06 5
Zásoby Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Zásoby Neznámý 24.05.2018 13:06 4
Zásoby Maturita, státnice 04.07.2021 15:45 2
Zásoby a daň z příjmu PO Neznámý 16.10.2018 11:05 7
Zásoby I Neznámý 24.05.2018 19:57 5
Zásoby II Neznámý 24.05.2018 19:57 3
Zásoby materiálu - pořízení Neznámý 29.05.2018 08:47 1
Zásoby materiálu - úbytky Neznámý 29.05.2018 08:47 2
zásoby v obchodním podniku Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Zásoby vlastní výroby Neznámý 15.10.2018 09:55 2
Zásoby zboží Neznámý 29.05.2018 08:47 2
Zavazky Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Závazky v účetnicví Neznámý 24.05.2018 19:57 4
Závazky z obchodního styku Neznámý 29.05.2018 08:47 6
Zboží Neznámý 15.10.2018 09:55 2
Zboží Neznámý 24.05.2018 19:57 2
Zjišťování a účtování daní Neznámý 10.04.2018 12:13 2
Změny rozvahových položek - DÚ Neznámý 05.11.2020 14:30 2
Změny rozvahových položek cvičení Neznámý 07.04.2022 18:46 1
Způsob B Neznámý 05.11.2020 14:32 3
Způsoby vedení podnikatelské činnosti Neznámý 15.10.2018 09:55 2
Zúčtovací vztahy Neznámý 10.04.2018 12:13 4
Zúčtovací vztahy Neznámý 24.05.2018 13:06 8
Zúčtovací vztahy se zaměstnanci Neznámý 17.03.2018 19:45 3
Zúčtovací vztahy z obchodního styku Neznámý 15.10.2018 09:55 1
Zúčtování daní a dotací Neznámý 24.05.2018 19:57 1
Zúčtování se zaměstnanci Maturita, státnice 04.07.2021 15:47 3
Zúčtování se zaměstnanci Neznámý 29.05.2018 08:47 4
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení Neznámý 10.04.2018 12:13 9
Zúčtování se zaměstnanci, rozdělení VH Neznámý 24.04.2018 21:17 3
Zvlastni pripady pri uctovani o materialovych zasobach Maturita, státnice 13.04.2024 18:06 0
Zvláštnosti účetnictví firem zabývajících se obchodní činností Maturita, státnice 04.07.2021 15:48 7
Zvláštnosti účtování v akciových společnostech Neznámý 10.04.2018 12:13 1
Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným Neznámý 10.04.2018 12:13 2