Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Evidence výnosů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. Evidence výnosů Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). 1. provozní výnosy (60 – 65 ~ ~ ) 2. finanční výnosy (66 – 67 ~ ~ ) 3. mimořádné výnosy (68 ~ ~ ) - vznikají prodejem podnikových výkonů (služeb) - svou vyšší by měli pokrývat náklady na ně vynaložené a navíc přinášet i zisk - do výnosů patří i takové operace, které eliminují (vyrovnávají) náklady a oceňují aktiva (aktivace výkonů vl. výroby, změnu stavu vlastních zásob) - patří sem i takové výnosy, které představují náhrady nákladů nebo jsou protipoložkami nákladů (rezervy, opravné položky) - členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy - provozní (úč. sk. 60 - 65) - finanční (úč. sk. 66 - 67) - mimořádné (úč. sk. 68) -provozní výnosy - tržby - výnosy vyplývající ze změn stavu zásob - výnosy vyplývající z aktivace vlastních výkonů - jiné provozní výnosy - zúčtování rezerv 601 - Tržby za vlastní výrobky 221 - Běžný účet prodejní cena výrobku (bez DPH) 604 - Tržby za zboží prodejní cena zboží (bez DPH) 621, 622, 623, 624 - Aktivace 112, 111, 131, 041, 042 - HIM, zásoby zúčtování pomocí aktivace finanční výnosy – z prodeje CP a podílů, kurzové zisky, z DFM, mimořádné výnosy– manka a škody

Témata, do kterých materiál patří