Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Materiál

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Materiál Oběžný majetekRozvaha: aktivaSyntetika: 112 (aktivní účet+, -)Analytika: skladní karty (podle druhu)skladovaný materiál:suroviny a základní materiál (dřevo) pomocné látky (lak, mořidlo) provozovací látky (palivo, čisticí prostředky) náhradní díly (k uvedení DM do původního stavu) obaly (bedny, pytle, krabice) drobný hm. majetek (židle, stůl) Doklady: příjemka, (dodací list, PFA), výdejka, (převodka)Oceňování nákup:Pořizovací cena (cena pořízení + DPH, provize, doprava) Vlastní náklady (náhradní díly, obaly) 111/585 (reprodukční pořizovací cena – darem)112/648 Oceňování výdej: pořizovací cena, FIFO, Vážený aritmetický průměr proměnlivý(/periodický NÁKUP ZE ZAHRANIČÍ(EU) PFA ze zahraničí111/321Přidanění349/343Nárok na odpočet343/349 Mimo EU PFA111/321Clo111/379Přidanění, nárok na odpočet !!!DPH z ceny na PFA + cla!!! POSKYTNUTÉ ZÁLOHY na mat.:PLÁTCE+PFA V JINÉM MĚSÍCI (u neplátce a ve stejném měsíci DPH neřeším) VBU poskytnutá záloha151/221Daňový doklad (koeficient)343/151PFA 111/321 + DPHVyúčtování zálohy321/151 DPH321/343 VBU úhrada PFA321/221 REKLAMACE Dodací list, PFA, objednávka, dodávkaPoškození, jiný druh, kvalita = PROTOKOL O VADÁCH (reklamační nárok)PFA111/321 + DPHPříjemka112/111Reklamační nárok315/111 (cena bez daně)Náhradní dod. 111,112/315 + ÚHRADADobropis321/315 + DPH z dobropisu + ÚHRADA1. VBU – úhrada321/221 2. Dobropis321/315+ DPH 3. VBU – vracení uzn. část. 221/321 Neuznaná rekl. 549/315+ ÚHRADA Převzetí do úschovy751/799Výdej799/751 PRODEJ MATERIÁLU – nepotřebný materiál při změně výrobního programu… VFA (PPD)311/642Vyskladnění542/112 ŠKODY NA MATERIÁLU Škoda na materiálu549/112Předpis zaměstnanci335/648Potvrzený nárok od pojišt.378/648Odhad náhrady od pojišt.388/648Potvrzený v příštím roce385/848 ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKA (31.12.) Inventarizace Inventura – fyzická, řádná x mimořádná (změna pracovníka, krádež)Porovnání s účetním stavemZjištění rozdíluVyrovnání, proč?, předpis Přebytek materiálu112/648 Manko: Přirozený úbytek501/112NORMU PŘIROZENÉHO UBÝTKUZaviněné, nad normu, ost.549/112SI STANOVÍ ÚČ. JEDNOTKAPředpis k náhradě335/648 + NÁHRADA (211, 221, 331/335) Materiál na cestě 119/111 Nevyfakt. přij. (nemám mat.)111/389 Opravné položky: pokud je skutečná hodnota nižší než účetní Tvorba OP559/191Zrušení191/559Trvalé snížení549/112 MATERIÁL “B“ –méně druhů materiálů, mnoho příjmů a výdajů, nepoužívá se účet 111, příjem a vydej se neúčtuje, pouzeSK+, SK- PZ112/701PFA mat501/321Prodaný mat.542/501 SK-VUD doprava mat.501/586PříjemkaSK+VýdejkaSK- Účetní uzávěrka 1. Převod PZ501/112 2. Převod KZ (účetní)112/501(konečný zůstatek na skladní kartě) 3. Nevyfakturovaný příjem501/389PŘISTÍ ROK:389/321 4. Materiál na cestě119/501 501/119 5. Inventarizační rozdíly stejně 6. Převod KZ (skutečný)702/112

Témata, do kterých materiál patří