Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady, pohledávky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11b) Účtování pohledávek a závazků v cizí měně peněžní vyjádření spotřeby majetku, práce zaměstnanců a cizích výkonůje třeba je odlišovat od výdajůvýdaj = úbytek peněžních prostředků Členění: účetní – všechny účty v 5. účtové třídědaňové – vymezeny Zákonem o dani z příjmuprovozní N – 50-55,58finanční N – 56-57přímé (jednicové) – dají se zjistit na jednu KJnepřímé (režijní) – společné pro více výkonů, nelze je přímo zjistit na KJpevné (fixní) – stále, nemění se s objemem výroby (nájem, odpisy)proměnné (variabilní) – mění se v závislosti na objemu výkonů Zásady pro účtování účtují se do období, s nímž časově věcně souvisí, narůstajícím způsobempři uzavírání účetních knih se převádějí na účet 710 – Účet zisků a ztrátNáklady se účtují v 5 účtové třídě na straně MDÚčtují se narůstajícím způsobemAnalytickou evidenci v 5. třídě je třeba přizpůsobit zákonu o dani z příjmuPři účtování N respektujeme zásadu zákazu kompenzace, výjimku tvoří dobropisy a refundace, rezervy, opravné položky, účtová skupina 58 a účet 555Do N účetní jednotky se zahrnují pouze N, které se jí týkají Časové rozlišení N 381 – Náklady příštích období 2016 Úhrada nájemného na leden 2017 z BÚ381/2212017 Převod nájemného do N běžného roku518/381 383 – Výdaje příštích období letos N, příští rok výdaj (platba)2015 Nájemné za prosinec 2015518/3832016 Zaplaceno nájemné za prosinec 2015383/221 Pohledávka - nárok na zaplacení Závazek - povinnost zaplatit zákon o účetnictví vyžaduje účtování v Kč i v cizí měně; Pro přepočet se může použít: denní kurz ČNB nebo pevný kurz stanovený účetní jednotkou na zvolené obdobíKurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur- při vzniku pohledávky nebo závazku dochází k přepočtu kurzem platným v den vzniku účetního případu → úhrada v cizí měně je přepočtena platným kurzem v den platby → vzniklý kurzový rozdíl se účtuje buď na účet563, nebo663Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih- pokud na konci účetního období nejsou uhrazeny zahraniční FA, musíme pohledávku nebo závazek přepočítat kurzem devizového trhu ČNBRozdíl se účtuje na563, nebo563 OFA - prodej výrobků do zahraničí(1 000 USD, 24 Kč) 24 000311/601 VBÚ - úhrada OFA (1 000 USD, 24,40 Kč) 24 400221/311 DOF - za materiál ze zahraničí (20 000 USD, 24,10 Kč)482 000111/321 VBÚ - úhrada DOF (20 000 USD, 24,50 Kč)490 000321/221

Témata, do kterých materiál patří