Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vyřazení investičního majetku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vyřazení investičního majetku Investiční majetek může být vyřazen v případ, že je plně odepsán Vstupní cena – oprávky⇒ ZC = 0 Způsoby vyřazení: opotřebení - morální - fyzické škody, ztráty prodej dar převod do osobního vlastnictví 1. INV maj. je zcela odepsán PC = oprávky 022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV vyřazení (zápis o vyřazení) v PC 2. INV maj. není plně odepsán PC ≠ oprávky opotřebení 022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV 551 Odpisy NIM a HIM vyřazení (zápis o vyřazení) doúčtování zůstatkové ceny = ZC je v plné výši daňovým nákladem. škody 022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV 582 Manka a škody vyřazení (zápis o vyřazení) doúčtování zůstatkové ceny ZC je daňově uznatelným nákladem do výše přijaté náhrady od pojišťovny, nebo osoby odpovědné za škodu. U živelných pohrom (povodně, vichřice, požár) je ZC daňovým nákladem v plné výši. Při fyzické likvidaci (opotřebení, škoda) vznikají další náklady a výnosy. demontáž – provedena dodavatelsky, hotově, ve vl. režii je to pro podnik náklad dodavatelsky 548/321 (škoda) 582/321 hotově 548/211 (škoda) 582/211 ve vl. režii 548/622 (škoda) 582/622 2. použitelné součástky 112/648 (opotřebení) 112/688 (škody) 3. prodej do sběru 211/648 (opotřebení) 211/688 (škody) 4. odvoz již vyřazeného INV maj. 548/321 (211) 582/321 (211) prodej 022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV 541 ZC prodaného INM a HIM vyřazení z evidence (zápis o vyřazení) doúčtování zůstatkové ceny ZC je daňovým nákladem v plné výši. 641 Tržby z pod. NIM a HIM 311 Odb., 335 Pohl. za zaměstnanci prodejní cena 343 DPH Porovnání účtů 541 a 641 – rozdíl je zisk nebo ztráta. darování 022 Samostatné movité věci 082 Oprávky k SMV 543 Dary vyřazení z evidence (zápis o vyřazení) doúčtování zůstatkové ceny 343 DPH ZC není daňově uznatelným nákladem. Může být položkou upravující základ daně.

Témata, do kterých materiál patří