Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13_Ceniny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (94,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování cenin - druhy a ocenění cenin - účtování cenin - nákup do zásoby, spotřeba cenin, přímý nákup a spotřeba - účtování stravenek Ceniny, účet 213 nahrazují peníze, jsou to peníze v jiné formě oceňují se nominální hodnotou (hodnota napsaná na cenině) patří sem kolky, známky, stravenky, dálniční známky, telefonní karty obvykle se o ně stará pokladník MD 213 – CENINY D Počáteční stav Přírůstky (+) nákupy Úbytky (-) spotřeba Konečný stav Většinou se ceniny nakupují jako-by do zásoby a do nákladů se účtují až v okamžiku spotřeby Pořízení cenin a)v hotovosti - VPD apřírůstek cenin213 / 211 MD 213 Ceniny D MD 211 Pokladna D a) přírůstek cenin a) VPD - úbytek peněz kartou z BÚ – VBÚ – úbytek peněz apřírůstek cenin 213 / 221 MD 213 Ceniny D MD 221 BÚ D b) přírůstek cenin b) VBÚ - úbytek peněz c)na fakturu – PFA závazek dodavateli apřírůstek cenin213 / 321 MD 213 Ceniny D MD 321 Dodavatelé D c) přírůstek cenin c) PFA - vznik závazku 2.) Spotřeba cenin- ceniny vždy úbytek, tzn. Účtujeme na straně Dal a)spotřeba kolků, dálničních známek538 / 213 MD 538 Ostatní daně a poplatky D MD 213 Ceniny D a) spotřeba - vznik N a) úbytek cenin b)spotřeba poštovních známek, tel. karet518 / 213 MD 518 Ostatní služby D MD 213 Ceniny D b) spotřeba - vznik N b) úbytek cenin Příklad 1: Firma nakoupila v hotovosti 5 ks známek na dopisy po 7,50 Kč a 3 kolky po 100 Kč. Během měsíce spotřebovala 4 známky a 2 kolky. 1. VPD – nákup cenina) známky 5 ks 37,50 Kč213 / 211 b) kolky 3 ks300,00 Kč213 / 211 2. ID – spotřeba cenina) známky 4 ks 30,00 Kč518 / 213 b) kolky 2 ks200,00 Kč538 / 213 V případě nákupu cenin, které jdou přímo do spotřeby (nákup známek, které hned použijeme na dopisy),nepoužíváme účet 213,ale účtuje se přímo do nákladů a)nákup a spotřeba pošt.známek, telefonních karetv hotovosti518 / 211 MD 518 Ostatní služby D MD 211 Pokladna D a) spotřeba - vznik N a) úbytek peněz b)nákup a spotřeba kolků, dálničních známekv hotovosti 538 / 211 MD 538 Ostatní daně a poplatky D MD 211 Pokladna D b) spotřeba - vznik N b) úbytek peněz Příklad 2: Firma nakoupila v hotovosti 70 ks poštovních známek po 7,50 Kč, z nichž 10 přímo použila na dopisy a 2 kolky v hodnotě 50 Kč a jeden přímo použila. Během měsíce pak bylo spotřebováno dalších 20 ks poštovních známek. 1. VPD – nákup cenin poštovní známky 70 ks, z toho: - do zásoby 60 ks450 Kč213 / 211 - okamžitá spotřeba 10 ks 75 Kč518 / 211 kolky 2 ks, z toho: - do zásoby 1 ks 50 Kč213 / 211 - okamžitá spotřeba 1 ks 50 Kč538 / 211 2. ID – spotřeba cenin a) poštovní známky 20 ks150 Kč518 / 213 b) kolek 1 ks 50 Kč538 / 213 Účtování inventarizační rozdílů přebytek –skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví213 / 668 manko – v účetnictví je stav vyšší než je stav ve skutečnosti569/211, pokud je hmotná odpovědnost zaměstnance, pak335/668, úhrada manka pak a) v hotovosti 211 / 335 b) na BÚ 221 / 335 c) srážkou ze mzdy 331 / 335 Příklad 1: V hotovosti bylo nakoupeno 100 ks známek po 7,50 Kč a 6 kreditů do mobilu po 400 Kč. Přímo bylo použito 20 ks známek. Během inventarizace byl zjištěn stav 76 ks známek, po provedení inventarizace byly vydány 3 karty s kredity zaměstnancům ke spotřebě. Pracovník má hmotnou odpovědnost, případná manka hradí v hotovosti. 1. VPD – nákup cenin a) známky – do úschovy 80 ks 600 Kč213 / 211 - spotřeba20 ks 150 Kč518 / 211 b) kredity 6 ks2 400 Kč213 / 211 2. ID – manko 4 ks známek 30 Kč569 / 213 3. ID – pohledávka za zaměstnancem 30 Kč335 / 668 4. PPD – úhrada manka zaměstnancem 30 Kč211 / 335 5. ID – spotřeba 3 ks kreditů1 200 Kč518 / 213 Příklad 2: Firma nakoupila v hotovosti 20 ks známek po 7,50 a 3 kolky po 100 Kč. 6 ks známek bylo přímo spotřebováno. Inventarizací byl zjištěn stav 16 ks známek a 3 kolky. 1. VPD – nákup cenin a) známky – do úschovy 14 ks 105 Kč213 / 211 - spotřeba6 ks 45 Kč518 / 211 b) kolky 3 ks 300 Kč213 / 211 2. ID – přebytek 2 ks známek 15 Kč213 / 668 Účtování stravenek Firma může zaměstnancům poskytovat stravování dvojím způsobem: poskytne stravenky zajistí závodní stravování Na oba způsoby stravování může svým zaměstnancům přispívat. Pokud firma přispívá, může si dát do nákladů jako daňově uznatelný náklad pouze max. 55 % z hodnoty stravenky nebo obědu. Pokud přispívá ve větší míře než zákonem stanovených 55 %, je to pro firmudaňově neuznatelnýnáklad. Část stravenek nebo obědů, kterou budou hradit zaměstnanci, se do doby zaplacení účtují jakopohledávka za zaměstnancem na účet 335. ad A - účtování stravenek 1. Pořízení stravenek213 / 211, 221, 321 2. Výdej stravenek do spotřeby a) daňově uznatelný náklad, max. 55 %527 / 213 b) daňově neuznatelný náklad (příspěvek na rámec daný zákonem, tzn. nad 55 %) 528 / 213 c) část hrazená zaměstnanci 335 / 213 3. Úhrada stravenek od zaměstnanců a) v hotovosti211 / 335 b) srážkou ze mzdy331 / 335 4. Inventarizační rozdíly a) přebytek213 / 668 b) manko569 / 23 úhrada manka pak a) v hotovosti 211 / 335 b) na BÚ 221 / 335 c) srážkou ze mzdy 331 / 335 Příklad 1: Firma nakoupila v hotovosti 120 ks stravenek po 80 Kč. V daném měsíci byly veškeré stravenky vydány zaměstnancům. Firma přispívá 55 %, zbytek si hradí zaměstnanci srážkou ze mzdy 1. VPD – pořízení stravenek 9 600 Kč213 / 211 2. ID – výdej stravenek do spotřeby a) firma - daňově uznatelný N – 55 %5 280 Kč527 / 213 b) část hrazená zaměstnanci4 320 Kč335 / 213 3. ID – úhrada stravenek srážkou ze mzdy4 320 Kč331 / 335 Firma hradí celou hodnotu stravenek 1. VPD – pořízení stravenek 9 600 Kč213 / 211 2. ID – výdej stravenek do spotřeby a) firma - daňově uznatelný N – 55 %5 280 Kč527 / 213 b) firma – daňově NEuznat. N4 320 Kč528 / 213 Firma hradí 70 % z hodnoty stravenek, zbytek si hradí zaměstnanci hotově 1. VPD – pořízení stravenek 9 600 Kč213 / 211 2. ID – výdej stravenek do spotřeby a) firma - daňově uznatelný N – 55 %5 280 Kč527 / 213 b) firma – daňově NEuznat. N – 15 %1 440 Kč528 / 213 c) část hrazená zaměstnanci – 30 %2 880 Kč335 / 213 3. ID – úhrada stravenek v hotovosti 2 880 Kč211 / 335 Příklad 2 Firma nakoupila na fakturu 300 ks stravene

Témata, do kterých materiál patří