Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Odpisování dlouhodobého majetku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. Odpisování dlouhodobého majetku Odpisy-Vyjadřují opotřebení dlouhodobého investičního majetku Oprávky – suma odpisů (každý rok se svyšuje) Opotřebení 1. fyzické - vlivem tepla, světla, povětrnostních podmínek 2. morální - vlivem technického rozvoje= zastarání Odpisy - vyjadřuje velikost opotřebení za rok - v Kč sestavuje se tzv. odpisový plán - odpisy se účtují do nákladů -551 - Odpisy HIM a NIM - podniku se vracív tržbách (v cenách výrobků) - majetek musíme zařadit do odpisových skupin (1 - 5) řídí se zákonem o dani z příjmu (příloha)a rozhodnou o způsobu odepisování - suma odpisů se nazývá oprávky - ZC = VC - odpisy - odpisy- účetní - určuje si sama účetní jednotka (daňově neúčinné) - daňové - jsou stanoveny zákonem o dani z příjmu - a) lineární (rovnoměrné) - pomocí procentní sazby b) degresivní (zrychlené) - pomocí koeficientu - při degr. odepisování odepisujeme až do poloviny životnosti roční odpis vyšší než při lin.odepisová výhodnější, pokud uvažujeme o předběžném prodeji (nižší ZC) - rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy je v jejich daňové účinnosti, pokud používáme účetní odpisy, při transformaci HV na daňový základ musíme vzít v úvahu a)daňové odpisy účetní odpisy rozdíl můžeme od HV odečíst ( menší náklad) b)daňové odpisy účetní odpisy rozdíl musíme k HV přičíst (vyšší náklad) Rovnoměrné (lineární) odpisy Podle odpis. skupin zařadíme kolik let budeme odepisovat, podle tabulky odepisujem procentuelně Zrychlené (degresivní) odpisy Podle odpis. skupin zařadíme kolik let budeme odepiso,podle tabulky odepisujem podle koeficientu, První rok =původní cena / koeficient Další roky=zůstatková cena / koeficient dalšího roku – počet let používání Odpis prvního roku = PC . koeficient pro první rok Odpis dalších let = 2 zůstatková cena (ZC) . koef. dalšího roku - počet let používání Technické zhodnocení (1. rok) = 2 . zvýšená zůstatková cena (ZZC) koef. pro zvýšenou cenu Technické zhodnocení (pro další roky) = 2 . ZZC , koef. pro ZZC - počet let odepisování se ZZC ZZC = ZC + technické zhodnocení ODPISY ZAOKROUHLUJEME NA CELÉ KORUNY NAHORU

Témata, do kterých materiál patří