Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zúčtování se zaměstnanci, rozdělení VH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19b) Rozdělení výsledku hospodaření pro evidenci slouží účtová třída 33 Mzda = odměna za práci v pracovním poměru v soukromém sektoru Plat = zaměstnavatelem je stát → plat je stálý, mzda je pohyblivá Hrubá mzda - zahrnuje základní mzdu, náhradu mzdy a pobídkové složky mzdy Základní mzda - úkolová a časová mzda Náhrada mzdy - za dovolenou, nemocenskou Příplatky - za práci přesčas, ve svátek, ztíženém pracovním prostředí, noční, víkend Prémie a odměny - slouží k motivaci zaměstnanců Náhrada mzdy za pracovní neschopnost: 1. - 3. den nepřísluší zaměstnanci náhrada 4. - 14. den = náhrada mzdy od zaměstnavatele za pracovní dny Od 15. dne = dávky nemocenského pojištění - vydává správa sociálního zabezpečení za kalendářní dny Podkladem pro výpočet mzdy je zúčtovací a výplatní listina (ZVL)Je třeba vést analytickou evidenci → 1 účet pro 1 zaměstnance Výpočet mzdy Hrubá mzda - ZP za podnik 9% - SP za podnik 25% - zvýšení základu daně Zdanitelná mzda Superhrubá mzda(zaokrouhlená ↑ na 100) Daň z příjmu 15% -slevy: na poplatníka, invaliditu, průkaz ZTP/P, studenta, manželku, dítě Daň po slevách - ZP za zaměstnance 4,5% - SP za zaměstnance 6,5% - ostatní srážky + náhrady = Čistá mzda Slevy může zaměstnance uplatňovat, pokud podepsal prohlášení poplatníka daněProhlášení může být podepsáno současně u jednoho zaměstnance Mzdový list - musí obsahovat: Poplatníkovo jméno a příjemní, rodné číslo, bydliště, jména a rodná čísla, na které poplatník uplatňuje slevu na daniÚhrn zúčtovaných příjmu, výši pojistného, základ pro výpočet zálohy, vypočtenou zálohu na daň a slevy na dani Účtování Hrubé mzdy 521 331 Srážka SP a ZP za zaměstnance 331 336 Záloha na daň z příjmu 331 342 Srážková daň z příjmu 331 342 Jiné závazky 331 379 Náhrada za škodu, manko 331 335 Výplata mezd 331 211,221 Rozdělení zisku - se provádí podle pravidel stanovených Zákonem o obchodních korporacích a podle rozhodnutí valné hromady akcionářů (společníků). Účetní jednotka vykázala k 1. 1. zisk 1 350 000 701 431 Zvýšení ZK 300 000 431 419 Příděl do ostatních fondů 150 000 431 424 Podíl společníků na zisku 500 000 431 364 Srážková daň z podílu 15% 75 000 364 342 VBÚ a) výplata podílu společníkům 425 000 364 221 b) odvod daně na FÚ 75000 342 221 Úhrada ztráty minulých let 180 000 431 429 Zbytek zisku zůstane nerozdělen 431 428 Zápis zvýšení ZK do OR 419 411 Vypořádání ztráty - pokud účetní jednotka hospodařila se ztrátou, účet431 vykazuje zůstatek na straněMD. K 1. 1. Byla vykázána ztráta 300 000 431 701 Z rezervního fondu se čerpalo 32 000 421 431 Předpis pohledávky za společníky 150 000 354 431 Z nerozděleného zisku minulých let bylo použito 62 500 428 431 Zbytek ztráty zůstane neuhrazen 120 500 429 431 Společníci poukázali na BÚ 1. splátku 50 000 221 354

Témata, do kterých materiál patří