Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


DPH a její evidence

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12. Daň z přidané hodnoty a její evidence DPH je nepřímá daň (je obsažena v ceně), daní se pouze přidaná hodnota - hodnota přidaná zpracováním. V podvojném účet. evidujemena účtu 343–DPHDaňový doklad –faktura, paragon Sazby daně - standardní úroveň 22% (na zboží - vyjímky jsou uvedeny zákoně o DPH) - snížená úroveň 5 % (pro služby, vyjímky jsou uvedeny zákoně o DPH) Osvobození od daně - zdravotnické služby, poštovní služby, pojišťovny, rozhlasové a televizní vysílání,školství, služby při výchově a vzdělání, banky, spořitelny, sociální péče, vývoz 1. Zdanitelné plnění v tuzemsku Místo zdanitelného plnění- místo, kde se zdanitelné plnění uskutečňuje Plátce daně - je fyzická nebo právnická osoba podléhající DPH - ze zákona (povinně) - obrat za poslední 3 po sobě jdoucí měsíce je větší než Kč 750 000,--, nebo za rok je obrat větší než Kč 3 000 000,--, - dobrovolně - aby zvýšil svou obchodní působnost Povinný plátce se registruje do 20. dne následujícího měsíce a plátcem se stává od 1.dne následují- cího měsíce po registraci. Zrušení registrace - nejdříve rok po registraci, jestliže nemá obrat 750 000,--Kč za poslední 3 měsíce a současně nemá roční obrat větší 3 000 000,--Kč 2. Práva a povinnosti plátců a) práva - možnost odpočtu daně na vstupu pohledávka za státem DPH, které jsme zaplatili nám stát vrátí b) povinnosti - a) povinnost uvalit DPH na svoje výstupy kromě výstupu podle zákona od DPH osvobozených a kromě vývozu b) povinnost jednou za měsíc či kvartál podat daňové přiznání k DPH daňová povinnost - výstup > vstup podnik platí DPH nadměrný odpočet - vstup> výstupu pohledávka vůči FÚ Daň na vstupu - daň, kterou plátce daně v rámci podnikání zaplatí jinému plátci v ceně přijatých zdanitelných plnění a nebo je to daň vyměřená při dovozu (nemůžeme odečíst u aut, nepodnikatelského plnění, atd.) Daň na výstupu - daň, kterou zaplatí někdo nám; přijímáme peníze za námi provedené služby nebo prodané zboží - při vývozu zboží a služeb se daň neplatí 3. Situace ve firmách 1)Základní situace - všechny výstupy jsou zatíženy DPH, poté uplatníme odpočet ze všech vstupů 2)Subjekty, které v nezměněné podobě prodávají to, co nakoupili obchodník může sečíst všechny tržby za měsíc odděleně v sazbě 5 % a 22 % na bázi procentního počtu vypočte daň tj- vstupní daň nezjistí jako součet za jednotlivé prodeje 3)Pokud firma vedle zdanitelných plnění, poskytuje i plnění od daně osvobozená (ne vývoz), použijeme k výpočtu daně na vstupu tzv. koeficient odpočtu daně na vstupu (§ 20). Tito plátci mohou z daně na vstupu odpočíst jen takový procentní podíl, který odpovídá procentnímu podílu zdaněných vstupů zbytek vstupní daně bude znamenat jakoby byl neplátce - tj. tuto neodpočenou daň zahrne a) do PC (u nákupu IM, materiálu...) b) do nákladů (koupí - li služby) 4. Zdanitelné plnění při dovozu a vývozu - do zahraničí zahrnujeme i svobodné celní sklady, svobodné celní pásmo -export - je osvobozen - vývozce si může odečíst DPH na základě Jednotné celní deklarace -import - plátce je dovozce (když jde plnění do oběhu, nebo je v systému dočasného použití (za každý měsíc použití se počítá 3 % daně)) - den zdanitelného plnění = den vzniku celního dluhu - DPH se vypočítává s celní hodnoty a ze cla (SD, další přirážky (dovozní přirážka)) - doklad Jednotná celní deklarace (JDC) - správce - celní úřad

Témata, do kterých materiál patří