Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9) HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9) HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK charakteristika hotovostního platebního styku (výhody, nevýhody) hotovostní placení se používá tam, kde by placení prostřednictvím bankovních účtů bylo: neproveditelné (proplacení cestovného) neúčelné (drobné nákupy v maloobchodech) pokladna, pokladní doklady, pokladní kniha hotové peníze má účetní jednotka v pokladně za hotovost v pokladně nese hmotnou odpovědnost pracovník – pokladník příjem peněz do pokladny provádí pouze na základě příjmových pokladních dokladů (PPD) výdej peněz z pokladny provádí pouze na základě výdajových pokladních dokladů (VPD) pokladní kniha o pohybu hotovosti vede pokladník na základě VPD a PPD záznamy v pokladní knize ceniny – charakteristika, účtování pořízení a výdeje cenin do spotřeby majetek, který má obdobnou povahu jako peníze každá cenina má svojí jmenovitou hodnotu, která je na ní většinou přímo vyznačená druhy: poštovní známky telefonní karty dálniční známky kolky stravenky účtování cenin: ceniny se zachycují na účet 213 – Ceniny nakupují se buď za hotové peníze nebo na fakturu spotřeba cenin je náklad, u každé ceniny různý spotřeba cenin: poštovní známky a telefonní karty – 518 – Ostatní služby kolky a dálniční známky – 538 – Ostatní daně a poplatky stravenky – 527 – Zákonné sociální náklady za ceniny zodpovídá odpovědná osoba (zpravidla pokladník), vede přesnou evidenci o příjmech a úbytcích cenin manko MD 213 - Ceniny a D 569 – Manka a škody na finančním majetku MD 335 – Pohledávky za zaměstnanci a D 668 – Ostatní finanční výnosy MD 211 – Pokladna/ 221 – BÚ/ 331 – Zaměstnanci a D 335 – Pohledávky za zaměstnanci přebytek MD 213 – Ceniny a D 668 – Ostatní finanční výnosy valutová pokladna, kurzové rozdíly zálohy poskytnuté zaměstnancům inventarizační rozdíly v pokladně inventarizace je zjištění skutečné hotovosti a její porovnání s účetním stavem, který je zachycen v pokladní knize pokladník vyhotovuje zápis ve formě tzv. Výčetky, kde uvádí jednotlivé druhy bankovek a mincí a jejich počet. Mluvíme také o skontru pokladny. pak vyčíslí případný inventarizační rozdíl manko (schodek) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví (chybí peníze) MD 569 – Manka a škody na finančním majetku a D 211 – Pokladna v případě manka je povinen pokladník, který má podepsanou hmotnou odpovědnost chybějící peníze do pokladny vrátit v okamžiku kdy provedeme inventarizaci v pokladně a zjistíme schodek, který jsme zaúčtovali 569/211, také zaúčtujeme předpis náhrady za manko MD 335 – Pohledávky za zaměstnanci a D 668 – Ostatní finanční výnosy pokladník uhradí manko v hotovosti/ převodem z účtu/ srážkou ze mzdy MD 211 – Pokladna/ 221 – BÚ/ 331 – Zaměstnanci a D 335 – Pohledávky za zaměstnanci přebytek kdy skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví (přebývají peníze) MD 211 – Pokladna a D 668 – Ostatní finanční výnosy peníze na cestě výběry peněz z běžného účtu do pokladny a odvody peněz z pokladny na účet se povinně účtují prostřednictvím účtu Peníze na cestě tento účet pomáhá překlenout časový nesoulad mezi tím, kdy peníze skutečně odvádíme nebo přijímáme do pokladny na základě pokladních dokladů a mezi tím, kdy obdržíme výpis z bankovního účtu o pohybu peněz na bankovním účtu účet se používá i při peněžních převodech mezi dvěma bankovními účty (např. mezi běžným a úvěrovým účtem)

Témata, do kterých materiál patří