Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. Rozvaha

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozvaha = přehled majetku a kapitálu, pohledávek a závazků AKTIVA (majetek) ke dni … PASIVA (kapitál) 1) DLOUHODOBÝ MAJETEK hmotný (budova, stroj, … 40 000< m) nehmotný (patent, licence, software, … m > 60 000) finanční (pozemky, akcie, starožitnosti, …) 1) VLASTNÍ KAPITÁL základní jmění (nerozdělený zisk a fondy, stravenky, …) 2) OBĚŽNÝ MAJETEK materiál, surovinazboží, polotovarnedokončená výrobapeněžní prostředky (hotovost, pokladna, BÚ) cenné papíry do 1 rokupohledávky za odběrateli 2) CIZÍ KAPITÁL úvěryzávazky vůči 3. osobě z-ci, SP, ZP, DPH, pojištění dodavatel zámezovka ε (suma) / celkem ε (suma) / celkem DRUHY ROZVAHY: 1) ZAHAJOVACÍ ROZVAHA prvním dnem podnikání v obchodním rejstříku při založení podniku 2) POČÁTEČNÍ ROZVAHA první den příslušného účetního období 3) KONEČNÁ ROZVAHA k poslednímu dni účetního období (popř. ukončení činnosti) 4) MIMOŘÁDNÁ ROZVAHA fúze (spojení podniku), povodeň, … konečná rozvaha se „přepíše“ jako počáteční funkce:přehledně uspořádaný majetek podniku (v peněžním vyjádření), jeho zdroje financování kromě stavu majetku, zdrojů, pohledávek a závazků lze zjistit hospodářský výsledek (zisk, ztráta)

Témata, do kterých materiál patří