Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rozvaha a inventarizace majetku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (203,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozvaha a inventarizace majetku AKTIVA = majetek podniku uspořádaný podle složení PASIVA = majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen ROZVAHA = přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku, uspořádaný vhodným způsobem Druhy rozvahy zahajovací – při založení podnikupočáteční – na začátku účetního obdobíkonečná – na konci účetního období (příp. ukončení činnosti) Funkce rozvahy přehledně uspořádat majetek podniku a jeho zdroje financování umožňuje zjistit hospodářský výsledek Změny rozvahových položek každý účetní případ mění rozvahu nejméně ve dvou rozvahových položkách, a to o stejnou částkuněkteré účetní případy vyvolávají změny na obou stranách některé jen na jedné straně Rozvahové účty: INVENTARIZACE cílem je kontrola věcné správnosti účetnictví a ocenění majetků a závazkůŘÁDNÁ – 31.12.MIMOŘÁDNÁ- sloučení podniku, rozdělení... ÚPLNÁ: na konci účetního obdobíDÍLČÍ: když se mění zaměstnanec. povodeň Zjištění skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zaznamenání =INVENTURA: fyzická (u hmotného majetku), dokladová (závazky, účty) výsledkem jeinventurní soupisPorovnání SS a ÚS Zjištěníinventarizačních rozdílů manko (SS <US)přebytek (SS>US)Vysvětlení příčin avypořádání rozdílu

Témata, do kterých materiál patří