Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (113,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daně Plátce = ten, kdo daň vypočítá, vybere a odvádí FÚ Poplatník = ten, kdo daň skutečně platí, daň mu zkracuje jeho příjem(konečný spotřebitel) DAŇ Z PŘÍJMU daň z příjmu PRÁVNICKÝCH osobSazba 19 %zdaňovací období 1 rokZáklad daně: hospodářský výsledek daň z příjmu FYZICKÝCH osob předmět daně: příjmy ze závislé činnosti příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti (příjmy z nájmu, kapitálového majetku...) Sazba 15 %zdaňovací období 1 rok DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - 343 Nárok na odpočet – daň na vstupu (PFA, VPD) Povinnosti přiznat daň – daň na výstupu (VFA, PPD)Sazby: základní 21 %, snížená sazba 15 %, druhá snížená sazba 10 % (léky)Nepřímá daňPLÁTCE – povinný pokud obrat za posledních 12 měsíců překročí 1 milionNEPLÁTCE – daň se stává součástí pořizovací ceny majetku, služebAnalytika: Přijata zdanitelná plnění x Uskutečněná zdanitelná plnění →součtya) DAŇOVÁ POVINNOSTVBU – odvod343/221 b) NADMĚRNÝ ODPOČETVBU – úhrada221/343 SPOTŘEBNÍ DAŇ - 345 daň z minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků (výroba, dovoz)částka x procentoPlátce: firma, která vybrané výrobky vyrábí nebo dováží (poplatník = spotřebitel)Správce daně: celní úřady SILNIČNÍ DAŇ platí ji vlastník vozidla, které se používá k podnikatelským potřebámměří se podle objemu motoru, počtu náprav DAŇ Z NEMOVITOSTI nemovitost =pozemky a stavby, které jsou pevně spojeny se zemívýše daně závisí na ploše a umístěníPředpis daně z nemovitosti 532/345Úhrada daně345/221 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Předpis daně538/345VBU úhrada345/221

Témata, do kterých materiál patří