Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6a) DLOUHODOBÝ MAJETEK Má hmotnou podstatuOpotřebovává seV podniku je dobu delší než 1 rokDělí se na hmotný, nehmotný a finanční Dlouhodobý hmotný majetek Má hmotnou podstatu a dobu použitelnosti větší než 1 rok, druhy:Pozemky, stavby - bez ohledu na cenuSamostatné movité věci - doba použitelnosti větší než 1 rok a cena větší než 40 000 Kč (vyplývá to ze zákona o dani z příjmu)Pěstitelské celky trvalých porostů - sady, vinice chmelniceDospělá zvířata a jejich skupiny - stáda, hejna →Drobný hmotný majetek - splňuje podmínku dlouhodobosti, ale cena je menší než stanovený limit. Podnik jej může účtovat přímo do nákladů na účet501 -Spotřeba materiálu Dlouhodobý nehmotný majetek Má nemateriální povahu a dobu použitelnosti delší než 1 rokCena musí být větší než 60 000 Kč. Vyplývá to ze zákona o dani z příjmu. Druhy:Předměty z práv průmyslového vlastnictví - vynálezy, ochranné známkyProjekty - pokud nejsou součástí pořizovací ceny DHMSoftwareTechnicky využitelné znalosti - know-how, licence, autorská práva, patentyZřizovací výdaje →Drobný nehmotný majetek - doba použitelnosti nad 1 rok, ale nesplňuje cenový limit, lze při pořízení účtovat přímo do nákladů na účet518 - Ostatní služby Dlouhodobý finanční majetek Patří sem cenné papíry, vklady podniku do jiných obchodních společností a termínované vklady na dobu delší než 1 rokVýše vstupní ceny není stanovenaNeodepisuje se Oceňování Dlouhodobý majetek můžeme ocenit:Pořizovací cenou - při nákupu od dodavatele - skládá se z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů, např.: doprava, montáž, clo, průzkumné, geologické a projektové práce, úpravy, opravy, odměny za zprostředkování, správní poplatky, vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby - nepatří sem: výdaje na přípravu pracovníků, výdaje na opravy a udržování DHM, kurzové rozdíly Vlastní náklady - u DM pořízeného vlastní činností - veškeré přímé a nepřímé náklady Reprodukční pořizovací cena -darování, nově zjištěný majetek - cena, za které by byl majetek pořízen; stanoví se na základně odborného odhadu znalcem Pořízení DHM a DNM Způsoby:Dodavatelským způsobemVytvoření vlastní činnostíBezúplatným nabytím - darovánímVklad od jiné osobyPřeřazením z osobního užívání do podnikání Pořízení dodavatelským způsobemMůže být financováno: z peněžních prostředků, z poskytnutého úvěru, ze zálohyPoskytnuté zálohy představují pohledávku vůči dodavateliZáloha se zachycuje na účtu051, 052 - Poskytnuté zálohy Pořízení vlastní činnostípři vytvoření vlastní činností vznikají podniku náklady, které se účtují na příslušné nákladové účty -501, 524, 502, 521vytvořený DM zvyšuje aktiva Bezúplatné předání po skončení finančního leasinguPronájem majetku leasingovou společností, do zaplacení poslední splátky je majetek ve vlastnictví leasingové společnostiBezúplatné předání není příliš typické, většinou se jedná o odkoupení DarováníPři darování oceníme DM reprodukční pořizovací cenouPřírůstek zaúčtujeme na příslušném majetkovém Převodem z osobního užívání do podnikání u podnikatele FOÚčtuje se01,02,03/491 - Účet individuálního podnikatele Vklady od jiné osoby(např. vklady společníků do společnosti)Účtuje se01,02,03/411 Evidence Při pořízení DM se vystaví zápis (protokol) o převzetíDM se eviduje na inventárních kartáchPři vyřazení se vystaví zápis (protokol) o vyřazení, je uveden způsob vyřazeníEvidence slouží pro kontrolu majetku, pro odepisování, pro úhradu škod na majetkuInventární karta musí obsahovat: inventární číslo přidělené DM Zvolený způsob odepisování Vstupní cenu Jednotlivé roční daňové odpisy

Témata, do kterých materiál patří