Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16_Zúčtování se společníky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 16 - ZÚČTOVÁNÍ SE SPOLEČNÍKY POHLEDÁVKY KE SPOLEČNÍKŮMZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮMZÚČTOVÁNÍ MEZD U SPOLEČNÍKA, KTEŘÍ JSOU ZAMĚSTNANCI POHLEDÁVKY KE SPOLEČNÍKŮM Evidují se v účetníPohledávky společníků vůči společnosti mohou vznikat zejména z těchto důvodů: společníci upsali a dosud nesplatili akcie nebo vklady – evidují se na účtu 353 –Pohledávky za upsaný základní kapitál společníci si půjčili peníze ze společnosti (na základě smlouvy o zápůjčce) a tyto peníze budou muset po uplynutí sjednaného období společnosti vrátit (do té doby má společnost vůči nim pohledávku – evidují se na účtu 355 –Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace) Příklad 1: Společnost poskytla společníkovi zápůjčku ve výši 1 200 000 Kč na období 1. 2. 2016 – 31. 12. 2016. Současně byl stanoven úrok ve výši 7 % p.a. Řešení: Výpočet měsíčního úroku(1 200 000*0,07) /12 = 7 000 KčVýpočet úroku za období roku 20167 000*11=77 000 Kč Poskytnutí zápůjčky (výpis z běžného účtu)1 200 000 Kč355 / 211Splátka zápůjčky od společníka 1 200 000 Kč221 / 355Přijatý úrok ze zápůjčky 77 000 Kč221 / 662 Příklad 2: Společník si půjčil ve společnosti 200 000,- Kč z BÚ na 5 měsíců v rámci jednoho účetního období na roční úrok 9 % p.a.. Výpočet úroku: 9 % za rok, tj. 18 000 Kč na rok, na 1 měsíc 1 500 Kč, na 5 měsíců to je7 500 Kč 1.) Půjčka společníka200 000 Kč355 / 221 2.) Úrok 7 500 Kč355 / 662 3.) Zaplacení půjčky vč. úroků207 500 Kč221 / 355 ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM Evidují se ve skupině a 36 - Závazky ke společníkům Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů: společnost rozděluje mezi společníky zisk, popř. jeho část – tento závazek se eviduje na účtu 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Závazek na účtu 364 se účtuje souvztažně s účtem 431Zdanění těchto příjmů je výhradně povinností společnosti.Společníci tedy obdrží čistý příjem, který již dále nedaní. Příjem je zdaněn srážkovou daní ve výši 15 %. Společníci si tedy nemohou vybrat peněžní prostředky ze společnosti (např. ve formě podílu na zisku), aniž by společnost odvedla daň ve výši 15% Příklad 1: Valná hromada společnosti s.r.o. rozhodla o výplatě podílů na zisku ve výši 100 000Kč. Z nich před výplatou srazila daň ve výši 15 %, tj. 15 000 Kč. Přiznání podílu na zisku100 000 Kč431 / 364Srážka daně 15 % 15 000 Kč364 / 342Výplata podílu na zisku po zdanění 85 000 Kč364 / 221Odvod daně finančnímu úřadu 15 000 Kč342 / 221 Příklad 2 Valnou hromadou bylo rozhodnuto, že část zisku, 400 000 Kč bude rozděleno mezi 2 společníky. Jednomu bude podíl vyplacen v hotovosti, druhému na BÚ. 1. Přiznání podílu na zisku400 000 Kč431 / 364 2. Srážková daň 15 % 60 000 Kč364 / 342 (vyplacení podílu po zdanění 340 000 Kč) 3. Výplata podílu v hotovosti170 000 Kč364 / 211 4. Výplata podílu z BÚ170 000 Kč364 / 221 5. Odvod daně z BÚ 60 000 Kč342 / 221 Poznámka: Účty 342 a 364 mají konečný stav 0 Kč. společníci půjčili peníze do společnosti (účet 365 – Ostatní závazky ke společníkům obchodní korporace) Na tomto účtu se účtuje o krátkodobých zápůjčkách a o úrocích (v případě dlouhodobých zápůjček se účtuje na účtu 479) Pokud je půjčka úročena, je to pro firmu náklad – účet 562 Příklad 1: 2 společníci půjčili společnosti v hotovosti každý 300 000 Kč na 8 měsíců v jednom účetním období. Byl dohodnut úrok 5 % p.a. 1. Půjčka od společníků600 000 Kč211 / 365 2. Úrok za půjčku 20 000 Kč562 / 365 (za rok 5 % z 600 000 Kč, tj. 30 000 za 12 měsíců, za 8 je to 20 000 Kč) 3. VBÚ – vrácení půjčky620 000 Kč365 / 221 Příklad 2: Pro společnost s ručením omezeným se naskytla výhodná koupě části domu, ve kterém jsou umístěny její kanceláře. Faktura za koupi domu je na 1 800 000 Kč, ale společnost zatím nemá dostatek volných finančních prostředků (na účtu má zůstatek 850 000 Kč), a proto se její společník rozhodl, že poskytne společnosti zápůjčku. Jedná se o zápůjčku ve výši 1 000 000 Kč s dobou splatnosti 1 rok. Roční úroková sazba byla sjednána ve výši 4%. Zápůjčka od společníka1 000 000 Kč221 / 365.1Předpis úroků společníkovi 40 000 Kč562 / 365.2Splátka zápůjčky společníkovi1 000 000 Kč365.1 / 221Výplata úroků společníkovi 40 000 Kč365.2 / 221 společníci pobírají odměnu za práci pro společnost (účet 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnost) = společníci jsou zaměstnanci společnosti Účtování je obdobné jako u mezd zaměstnanců, s těmito rozdíly: - účtuje se obdobně jako u zaměstnanců, jen místo účtu 521používáme účet 522a 331používáme účet366 Místo účtu 331 se používá účet 336Místo účtu 521 se používá účet 522 Příklad 1: Společník vykonává práci pro společnost na základě pracovněprávního vztahu. Jeho měsíční příjem činí 20 000 Kč. Hrubý měsíční příjem společníka20 000 Kč522 / 366Sražené zdravotní pojištění (4,5%) 900 Kč366 / 336.1Sražené sociální pojištění (6,5%) 1 300 Kč366 / 336.2Sražená záloha na daň 1 950 Kč366 / 342Zdravotní pojištění společnosti 1 800 Kč524 / 336.1Sociální pojištění společnosti 5 000 Kč524 / 336.2Mzda k výplatě společníka – BÚ366 / 379.100 Příklad 2 1. Hrubý měsíční příjem společníka 25 000 Kč522 / 366 2. Sražené ZP4,5 % 1 125 Kč366 /336.200366 / 336.200 3. Sražené SP 6,5 %1 625 Kč366 /336.100 4. Záloha na DP FO 2 955 Kč366 /342 5. Výplata čisté mzdy hotově19 295 Kč366 / 211 6. SP hrazené firmou 25 % z HM6 250 Kč524 /336.100 7. ZP hrazené firmou 9 % z HM 2 250 Kč524 /336.200 8. VBÚ – úhrady a) ZP 3 375 Kč336.200 / 221 b) SP 7 875 Kč336.100 / 221 c) záloha na daň 2 955 Kč342 / 221 Příklad 5.13 – učebnice strana 130 + příklady ze 3. Ročníku

Témata, do kterých materiál patří