Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účty časového rozlišení - náklady a výnosy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. Časové rozlišení Účtová třída 38 obsahuje přechodné účty.Účty časového rozlišeníNáklady a výnosy příš.období a příjmy a výdaje příšt.období, Účtykursových rozdílů z deviz. poh.a záv, Účtydohadných položek Název Účet Běžné účetní období Budoucí účetní období Příklad Náklady příštích období 381 Výdaj Náklad V prosinci zaplaceno předplatné časopisu 381/211 Výdaje příštích období 383 Náklad Výdaj Nájemné placené zpětně (za prosinec až v lednu) 518/383 Výnosy příštích období 384 Příjem Výnos Přijaté školné na celý školní rok 211/384,602 Příjmy příštích období 385 Výnos Příjem Uznaná náhrada od pojišťovny (znám přesnou výši) 385/688 Kurzové rozdíly –vzniklé rozdílnou hodnotou kurzu v době vystavení Fa a zaplacení Fa Dohadné položkyna rozdíl od přech. položek není známa přesně jejich výše a splatnost k (31.12.) Dohadné položky aktivní388(nárok na náhradu škody od pojišťovny, která ji zatím nepotvrdila) Dohadné položky pasivní 389(nevyfakt dodávky materiálu, zboží nebo služeb, HIM)

Témata, do kterých materiál patří