Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vyřazení DLM

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vyřazení DLM doba použitelnosti delší než 1 rokHmotný (pozemky, stavby, hmotné movité věci – cena, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířataNehmotný – cena (software, výsledky výzkumu a vývoje, znalosti, know-how, vynálezy ochranné známkyFinanční (cenné papíry)Analytická evidence: karty dlouhodobého majetku = inventární karty Zápis o vyřazení Opotřebení: morální x fyzické Oprávky = součet odpisů za dobu používání ODPISY daňové- rovnoměrné x zrychlenéneřeší se datum pořízení1 ročněpři dřívějším vyřazení ½ řádného ročního odpisudaň účetní - odpovídají skutečnému opotřebenísazby stanový účetní jednotka sama vnitropodniková směrnicečasové (počet měsíců) x výkonové (ujeté km)HV Tvorba OP k DLM559/092,091Zrušení OP k DLM 092,091/559 ZCELA ODEPSANÝ vyřazení DLHM08. /02.vyřazení DLNM07. /01. LIKVIDACE V DŮSLEDKU OPOTŘEBENÍ Dodatečný odpis551/08., 07.Vyřazení08. /02. (07. /01.) LIKVIDACE V DŮSLEDKU MANKA A ŠKODY Dodatečný odpis549/08.Vyřazení08. /02.Předpis škody zam.335/648Potvrzení od pojišť.378/648 NÁKLADY A VÝNOSY SPOJENÉ S LIKVIDACÍ PFA za demontáž (odvoz)518/321 + DPHMateriál získaný ve sběrně112/648PPD tržba ve sběrně211/648+ DPH PRODEJ DLOUHODOBÉHO MAJETKU VFA za prodaný DLM311/641+ DPHDodatečný odpis541/08.Vyřazení08. /02. DAROVÁNÍ Dodatečný odpis543/08. DPH543/343 Vyřazení08. /02. PŘEŘAZENÍ DO OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ Dodatečný odpis491/08. DPH491/343 Vyřazení08. /02. ZÍSKÁNÍ AKCII Splacení upsaných akcii DLMZC (dodatečný odpis)378/082PC (vyřazení)082/022

Témata, do kterých materiál patří