Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Zásoby a daň z příjmu PO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5b) Náklady příštích období Druhy zásob- zásoby patří do OM a dochází u nich k jednorázové spotřebě Materiál – suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek (do 40tis.) → skupina 11Zásoby vlastní výroby – nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, hotové výrobky, zvířata → skupina 12Zboží→skupina 13 Oceňování zásob Při nákupuPořizovací cena – je cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny vč. Nákladů souvisejících s jejich pořízením – přepravné (externí a interní), provize, pojistné při přepravě, N na zpracování materiálVlastní náklady – zásoby pořízené vlastní činnostíReprodukční pořizovací cena – při získání darem, vložení společníky Oceňování zásob při vyskladněníúbytek materiálu se uskutečňuje v pořizovací ceně, za kterou byl nakoupencena se stanoví váženým aritmetickým průměremproměnlivý – při každém nově nakoupeném materiálu vypočítám novou průměrnou cenuperiodický – vypočítá se jeden průměr na určité období, ne delší než 1 měsíc, takto zjištěnou cenu používáme pro nově pořízený materiál v následujícím obdobímetoda FIFO – first in, first out, první do skladu, první ze skladu Evidence zásob dodací listfaktura Odběratel vyhotovuje Příjemka – na základě dodacího listuSkladní karta – evidence o materiálu na skladěVýdejka – při výdeji materiálu do spotřebyPřevodka – převod ze skladu do skladu Účet381rozvahový aktivní → letos výdaj, další rok nákladJedná se o předem placené nájemné, náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na zařízení většího rozsahu drobného HM do používáníTyto N se zaúčtují na MD381, z něj se pak převádějí do N v těch obdobích, se kterými věcně souvisí Platba nájemného 50 000 - 221 V roce 2016 25 000 518 - Na rok 2017 25 000 381 - Rok 2017 25 000 518 381 Daň z příjmu PO Používá se účet341 - Daň z příjmů, kdy účetní jednotka je plátcem i poplatníkem daněSazba daně 19%591/341Na tomto účtu je zaúčtovaná daň z příjmu, kterou je zdaněn ziskNa MD se účtují zálohy na daně placené v průběhu zdaňovacího obdobíPři uzavírání účtu se na MD účtuje doplatek daněNa D se účtuje při uzavírání účetních knih podle daňového přiznáníZůstatek účtu k 31. 12. Představuje nedoplatek nebo přeplatek Záloha na daň v průběhu období341/221 Závazek ze splatné daně dle řádného DP591,593/341 Doplatek daně341/221 Vrácení splatné daně221/341 Doměrek595/341 Zaplacení doměrku daně341/221 Vratka341/595 Převod vratky221/341 VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMU PO Sečteme provozní a finanční náklady; zvlášť sečteme provozní a finanční výnosyVýnosy - náklady = dostaneme hrubý HV Přičteme účty: +513 +528 +543 +545 +554 +574 +559 +- 549 x 648(porovnáme) +- 551(účetní > daňové+; účetní < daňové-) Základ daně - ztráta - 543 Daňový základ Zaokrouhlený daňový základ na 1000 dolů Daň 19%591/341 Čistý HV(Hrubý VH - daň)

Témata, do kterých materiál patří