Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účtování výrobků, směnky k inkasu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8b) Směnky k inkasu Zásoby- patří do oběžného majetku, dochází k jednorázové spotřebě Členění zásob - účtová třída 1 Materiál - skupina 11Suroviny (základní materiál) - tvoří podstatu výrobkuPomocné látky - slouží k doplnění výrobku a zlepšuje jeho vzhledProvozovací látky - mazadla, paliva, čisticí prostředkyNáhradní díly - součástky, které slouží k opravámObaly - slouží k ochraně a manipulaciDrobný hmotný majetek - SMV s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nižší než 40 000,- Kč Výrobky - skupina 12Nedokončená výroba - výrobky, které prošly výrobou, ale nejsou zcela hotovéPolotovary- prošly několika výrobními stupni, ale činnosti budou ještě pokračovat, mohou se prodávatHotové výrobky- dokončené produkty, které prošly kontrolou a jsou určeny k prodejiZboží - skupina 13 Evidence zásob Zásoby evidujeme na skladní kartěPřevzetí → příjemkaVýdej → výdejka Oceňování při nákupu Pořizovací cena - cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně N souvisejících s jejím pořízenímPřepravnéCloProvizePojistné při přepravěVlastní náklady - u zásob pořízených vlastní činnostíReprodukční pořizovací cena - při získání darem, zdědění, vložení společníky Oceňování při vyskladnění Úbytek materiálu se uskutečňuje v pořizovací ceně, za kterou byl nakoupenCena se stanoví váženým aritmetickým průměremProměnlivý - při každém novém přírůstku materiálu vypočítáme novou průměrnou cenuPeriodický- vypočítá se jeden průměr za určité období, ne delší než 1 měsíc, takto zjištěna cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším obdobíFIFO - First in, First out - ocenění podle zásady: první do skladu, první ze skladu Vnitropodnikové přepravné111/586 Vyrobený materiál112/585 Samovyměření349/343 Nárok na odpočet343/349 JSD - Clo111/379(DPH se počítá z cen pořízení +cla) Provize111/221 Účtování výrobků Převod dokončených výrobků na sklad123/583 Vyskladnění prodaných výrobků583/123 Změna stavu výrobků - přírůstek123/583 Manka549/123 Škoda zjištěné u zásob výrobků549/123 Manko na výrobcích nad normu549/123 Přebytky zásob výrobků123/583 Vyúčtování změn ve způsobu oceňování výrobků123/559 Přírůstek nedokončené výroby121/581 Přírůstek polotovarů vlastní výroby122/582 Přírůstek výrobků123/583 Přírůstek mladých zvířat124/584 Směnka= cenný papír vyhotovený v předepsané formě, jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek Směnky k inkasu - evidují se na256nebo065 v hodnotě původní pohledávky Na tomto účtu zůstanou evidovány až do uhrazení pohledávky dlužníkemK rozvahovému dni se ještě musí doúčtovat alikvotní úrokový výnos, tj. úrok připadající na běžné období OFA za výrobky311/601 Přijetí směnky256.1/311 Úrokový výnos256.2/662 Zaplacení směnky 221/256.1 Zaplacení směnky 221/256.2

Témata, do kterých materiál patří