Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daňová evidence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (116,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daňová evidence vedou ji FO, které nejsou účetní jednotkou obsahuje údaje o příjmech, výdajích, majetku a závazcích HV se zjišťuje porovnáním PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ pohyb peněz na účtu nebo v pokladně řídí se zákonem o dani z příjmu EVIDENCE MAJETKU A DLUHŮ Peněžní deník 5. Celkem - pokud položku zařadíme do příjmů zahr. do základu daně VŽDY zapíšeme její částku do této kolonky „celkem“ - tento sloupec na konci roku sečteme a zjistíme daňové příjmy - částka se sem vždy uvádí bez DPH 8. Ostatní příjmy zahrnované do základu daně - náhrada škody od pojišťovny - prodej nepotřebného materiálu - prodej DHM - úroky z BÚ 10. Nákup materiálu - nákup materiálu za hotové, úhrada PFA za materiál - vedlejší náklady na pořízení materiálu - záloha na materiál - nákup drobného hmotného majetku 12. Mzdy - výplata mezd - zálohy na mzdu - individuální srážky (spoření, půjčky zaměstnanců, výživné, důch. pojištění) 17. Daň z přidané hodnoty ( příjem ) - uskutečněná zdanitelná plnění - daň na výstupu ( jako v účetnictví 343 na D) - VFA, PPD - účtujeme sem částku DPH, cenu bez daně zapíšeme do jiného sloupce 21. Investice (DLHM) - pořizování DLHM, hotově, úhrada PFA - vedlejší náklady - záloha na DLHM - jsou daňově neuznatelné jako jednorázová částka,ale promítnou se do výpočtu daně ve formě odpisů 23. Ostatní výdaje neovlivňující základ daně - výdaje na reprezentaci - osobní spotřeba podnikatele - daň z příjmu podnikatele - sociální a zdravotní pojištění za podnikatele Průběžné položky - 24. Příjmy, 25. Výdaje - když máme v prvních 4 sloupcích výdaj, účtujeme zde na příjmem (24.) - když máme v prvních 4 sloupcích příjem, účtujeme zde na výdaj (25.) UZAVÍRÁNÍ ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ V DE Zjištění souhrnných částek, údajů sledovaných v PDinventarizaceZjištění dílčího základu daně z příjmu výpočet daně z příjmu FO

Témata, do kterých materiál patří