Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


15_Zúčtování se zaměstnanci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zúčtování se zaměstnanci Podotázky: - struktura mzdy a výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy a mzdy k výplatě - účtování mezd zaměstnanců - účtování pohledávek za zaměstnanci Mzdy Mzda = odměna za práci, kterou dostává zaměstnanec od zaměstnavatele Struktura mzdy: Hrubá mzda (základní mzda + příplatky + prémie a odměny +náhrady mzdy) Zákonné srážky(záloha na DP FO, ZP, SP) = Čistá mzda Ostatní srážky (např.: spoření, pojištění, výživné, nebo nařízené soudem – exekuce, alimenty) + Nemocenské dávky (při pracovní neschopnosti, ošetření člena rodiny) Částka k výplatě Vyplácí se v penězích hotově nebo na BÚZaměstnanec musí dostat zároveň peníze i výplatní pásku (písemné vyúčtování mzdy) Náhrada mzdy V případě návštěvy lékaře nebo za dovolenou Zákonné srážky(tj. záloha na DP FO, SP, ZP) hradí si zaměstnanec sám, firma je jen pouze odvede SP 6,5 % z hrubé mzdy ZP 4,5 % z hrubé mzdy Za zaměstnance odvádí SP a ZP také zaměstnavatel, pro něho je to daňově uznatelný náklad SP placené zaměstnavatelem 25 % ZP placené zaměstnavatelem 9 % Součet HM a SP a ZP placeného firmou tvoří celkové náklady na zaměstnance, tzv. superhrubá mzda, z ní se počítá záloha na daň. Výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy a mzdy k výplatě (daně z příjmů fyzických osob) Ze superhrubé mzdy (HM + pojištění hrazené firmou = HM + 25 % + 9 % = 134 % HM nebo HM * 1,34)Zaokrouhlení základu daně: a)pokud je do 100 Kčzaokrouhlujeme na celé Kč nahoru b) pokud je nad 100 Kč zaokrouhlujeme na celé 100 Kč nahoru Daň 15 %Odečtení slev na danipoplatník2 070,-(24 840,- za rok)na 1. dítě1 267,-(15 204,- za rok)na 2. dítě1 617,-(19 404,- za rok)na 3 a více dětí2 017,-(24 204,- za rok)vyživovaná manželka2 070,-(24 840,- za rok)částečný invalidní důchod 210,-(2 520,- za rok)plný invalidní důchod 420,-(5 040,- za rok)ZTP/P1 345,-(16 140,- za rok)student 335,-(4 020,- za rok)školkovné12 200 Kč / rokdostaneme daň po slevě, kterou odečteme od hrubé mzdy Účtování mezd zaměstnancům Mzdy musí být zaúčtovány do období, kdy byla vykonána práce nebo za práci, za kterou přísluší zaměstnanci odměna, např.: když zaměstnanec pracuje přes svátky (mzda za svátky)Mzdové období je kalendářní měsícMzdy se účtují souhrnně za všechny zaměstnance, ne za každého zvlášťZávazek vůči zaměstnancům se eviduje na účtu331 – ZaměstnanciÚčet331 jepasivní účetAnalitickou evidencí k účtu Zaměstnanci jsou mzdové listy Účtování: Přiznání mezd zaměstnancům(hrubá mzda)521/331(účtuje se na základěvýplatnílistiny)Srážka sociálního pojištění(6,5 % z hrubé mzdy)331/336.100Srážka zdravotního pojištění(4,5 % z hrubé mzdy)331/336.200Sražení zálohy na DP FO(daň po slevách – záloha)331/342 V případě, že máme daňový bonus, tak obráceně342 / 331 (V tuto chvíli je na účtu 331 suma čistých mezd – neúčtuje se) Ostatní srážky ve prospěch jiných osob331/379.500(např.: soudní příkaz)ostatní srážky ve prospěch podniku331/335(např.: stravenky, manka)nemocenské dávky527/331 o to se navyšuje mzda (na účtu 331 dostaneme sumu mezd k výplatě) Pokud se bude hradit z pokladny, zůstává to na účtu 331 jako závazek Pokud se to bude hradit z BÚ, závazek na účtu 331 se přeúčtuje na účet 379.100 přeúčtování mezd hrazených z BÚ331/379.100 Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 % z HM)524/336.100Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 % z HM)524/336.200 Úhrady: VPD– výplata mezd hotově (vyrušení účtu 331)331/211VBÚ a) SP (za zaměstnance i firmu)336.100/221 b) ZP (za zaměstnance i firmu)336.200/221 c) záloha na daň342/221 d) ostatní srážky379.500/221 e) mzdy hrazené z BÚ379.100/221 Příklady 1: Paní Nováková – hrubá mzda 21 900 Kč, uplatňuje slevu na sebe 2 070 Kč a na 1 dítě 1 267 KčPan Hrubý – hrubá mzda 18 860 Kč, uplatňuje slevu na sebe 2 070 Kč Nováková Hrubý Celkem MD D =HM 21 900,- 18 860,- 40 760,- 521 331 -SP 1 424,- 1 226,- 2 650,- 331 336.100 -ZP 986,- 849,- 1 835,- 331 336.200 -záloha na daň 1 073,- 1 725,- 2 798,- 331 342 =Čistá mzda 18 417,- 15 060,- 33 477,- Neúčtuje se -srážky 0 0 0 +náhrada za nemoc 0 0 0 =Mzda k výplatě 18 417,- 15 060,- 33 477,- 331 379.100 SP firma 25% 5 475,- 4 715,- 10 190,- 336.100 221 ZP firma 9 % 1 971,- 1 698,- 3 669,- 336.200 221 SHM (HM+SP+ZP) 29 346,- 25 273,- 41 793,- Zaokrouhlená SHM (superhrubá mzda) 29 400,- 25 300,- 41 900,- Daň 15 % ze zaokr. SHM 4 410,- 3 795,- 6 285,- -sleva na poplatníka 2 070,- 2 070,- 4 140,- -sleva na dítě 1 267,- 0 1 117,- Daň po slevě 1 073,- 1 725,- 2 798,- Výpis z BÚ – úhradyMD D Úhrada mezd k výplatě 33 477,- 379.100 221 Úhrada SP 12 840,- 336.100 221 Úhrada ZP 5 504,- 336.200 221 Úhrada zálohy na daň 2 798,- 342 221 Příklad 2 : Pan Havránek – hrubá mzda 19 900 Kč, uplatňuje slevu na sebe 2 070 Kč a na 1 dítě 1 117 Kč. Podnik mu strhl ze mzdy 280 Kč na stravenky, má exekuci 1 000 Kč.Paní Matějíčková – hrubá mzda 18 200 Kč, uplatňuje slevu na sebe 2 070 Kč. Podnik jí strhl 190 Kč na stravenky. Náhrada za nemoc činila 1 200 Kč. Havránek Matějíčková Celkem MD D =HM 19 900,- 18 200,- 38 100,- 521 331 -SP 1 294,- 1 183,- 2 477,- 331 336.100 -ZP 896,- 819,- 1 715,- 331 336.200 -záloha na daň 818,- 1 590,- 2 408,- 331 342 =Čistá mzda 16 892,- 14 608,- 27 548,- Neúčtuje se -srážky podnik 280,- 0 280,- 331 379.500 -srážky ostatní 1 000,- 190,- 1 190,- 331 335 +náhrada za nemoc 0 1 200,- 1 200,- 527 331 =Mzda k výplatě 15 612,- 13 218,- 27 278,- 331 379.100 SP firma 25% 4 975,- 4 550,- 9 525,- 336.100 221 ZP firma 9 % 1 791,- 1 638,- 3 429,- 336.200 221 SHM (HM+SP+ZP) 26 666,- 24 388,- 51 054,- Zaokrouhlená SHM (superhrubá mzda) 26 700,- 24 400,- 51 100,- Daň 15 % ze zaokr. SHM 4 005,- 3 660,- 7 665,- -sleva na poplatníka 2 070,- 2 070,- 4 140,- -sleva na dítě 1 117,- 0 1 117,- Daň po slevě 818,- 1 590,- 2 408,- Výpis z BÚ – úhradyMD D Úhrada mezd k výplatě 27 278,- 379.100 221 Úhrada SP 12 002,- 336.100 221 Úhrada ZP 5 144,- 336.200 221 Úhrada zálohy na daň 2 408,- 342 221 Srážky z mezd 280,- 379.500 221

Témata, do kterých materiál patří