Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32.01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Kapitálové účty

4. účtová třída

Jedná se o zdroj financování dlouhodobého charakteru

Pasivní rozvahové účty

 1. Vlastní zdroje

41., 42., 43., 491 – účet individuálního podnikatele

 1. Cizí zdroje

45., 46., 47.

Právní formy podnikání

 1. Obchodní společnosti

 1. Kapitálové – a. s., s. r. o.

 2. Osobní – v. o. s., k. s.

 1. Družstva

 2. OSVČ = FO

Základní kapitál – 411

Souhrn všech peněžních a nepeněžních vkladů vložených do podniku a zapsaných do OR

 1. a. s. – nejméně 2 mil. Kč

 2. s. r. o. – nejméně 1 Kč

ZK = 411

VK = 41. + 42. + 43.

Založení a vznik společnosti

Úč. j. sestavuje zahajovací rozvahu ke dni zápisu do OR. Majetek, který byl upsán ve smlouvě, ale nebyl splacen, je uveden v Zahajovací rozvaze na účtu Pohledávky za upsaný základní kapitál – 353.

Příklad:

Sestavte zahajovací rozvahu s. r. o., den zápisu do OR je 22. září 2020

Společník mladý – vložil osobní automobil reprodukční pořizovací cena 125 000 Kč, materiál 100 000 Kč, peníze na BÚ 25 000 Kč, zbylých 50 000 Kč vloží do 2 měsíců

Společník Starý – vložil pozemek v reprodukční pořizovací ceně 200 000 Kč a na BÚ vložil 100 000 Kč, zbylých 50 000 Kč vloží do dvou měsíců

Zahajovací rozvaha ke dni 22. září 2020

Pozemky – 031 200 000 Kč Základní kapitál - 411 650 000 Kč Hmotné movité věci – 022 125 000 Kč Materiál – 112 100 000 Kč BÚ – 221 125 000 Kč Pohledávky za upsaný ZK - 353 100 000 Kč Celkem 650 000 Kč Celkem 650 000 Kč

Počáteční účet rozvažný – 701

Pomocí něj zápis počátečních zůstatků, tedy otevírání účtů.

Příklad:

125 000 Kč 221/701

200 000 Kč 031/701

125 000 Kč 022/701

100 000 Kč 112/701

100 000 Kč 353/701

650 000 Kč 701/411

Zvýšení základního kapitálu

Právní účinky zvýšení základního kapitálu nastávají dnem zápisu zvýšení ZK do OR. Z toho vyplývá, že se o zvýšení zapisovaného ZK účtuje až na základě zápisu v OR. Než dojde k zápisu do OR, používáme účet Změny základního kapitálu – 419

Zvýšení ZK lze provést v zásadě dvěma způsoby:

 1. Vstup nového společníka, další vklady stávajících společníků, upsání nových akcií

Zvýšení ZK novými peněžitými vklady je přípustné jen tehdy, jestliže dosavadní peněžité vklady byly zcela splaceny.

Zvýšení ZK nepeněžitými vklady je možné i za situace, kdy dosavadní peněžité vklady ještě nejsou splaceny.

Příklad:

 • Pohledávka za novým společníkem – upsání vkladu 500 000 Kč 353/419

 • Splacení upsaného vkladu peněžitým vkladem 100 000 Kč 211/353

 • Splacení upsaného vkladu nepeněžitým vkladem 400 000 Kč 022/353

 • Zápis zvýšení ZK do OR 500 000 Kč 419/411

 1. Přesunem z existujících vlastních zdrojů společnosti

Nejčastěji z nerozděleného zisku minulých let (VK se nezvyšuje). Společnost zvyšuje ZK z ostatních vlastních zdrojů, tj. z výsledku hospodaření k rozložení ve schvalovacím řízení, z nerozděleného zisku minulých let nebo z vytvořených fondů.

Témata, do kterých materiál patří