Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jednoduché účetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

22. Jednoduché účetnictví Základní právní norma upravující účetnictví v ČR jezákonem o účetnictví č. 563/1991 Účtují zde: - podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku - fyzické osoby provozující výdělečnou činnost podle předpisů (advokáti, makléři, tlumočníci, …) - příspěvkové organizace, občanská sdružení, sdružení právnických osob a nadační fondy - církve a církevní instituce, Základní znaky jednoduchého účetnictví: a) oddělené sledování peněžních prostředků od ostatního majetku, pohledávek a závazků b) neúčtuje se podvojně a souvztažně funkce: - evidenční - kontrolní - preventivní - rozborová Zachycuje soustavně ty složky majetku a závazků, u kterých dochází k častým změnám. V soustavě jednoduchého účetnictví se vedou tytoknihy a deníky: a)peněžní deník b)kniha pohledávek a závazků c)pomocné knihy o ostatní složkách majetku a o závazcích o pracovněprávních vztahů (kniha nepřímých daní DPH, skladní a inventární karta, kniha DM …) Otevírání účetních knih znamená zápis počátečních stavů (PS). Peněžní deník - PS hotovosti, na BÚ a popřípadě průběžných položek Ostatní účetní knihy - jen pokud tam jsou PS (např. závazky, pohledávky) Analytická evidence K ostatním účetním případům se vede analytická evidence Zúčtovací vztahy -Kniha pohledávek a závazků DM - Inventární karta -Inventární kniha Zásoby - Kniha materiálových zásob Mzdy - Mzdové listy - další analytická evidence podle potřeby organizace Účetní závěrka se vyhotovuje na podkladě údajů peněžního deníku, ostatních účetních knih a provedení inventarizace se vyhotoví dva výkazy výkaz o majetku a závazcích výkaz o příjmech výdajích Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka): 1. Za poslední zápis v peněžním deníku doplníme tzv. uzávěrkové operace: odpisy IM, IM vytvořený vlastní činnost, kurzovní rozdíly, tvorba a čerpání rezerv, tvorba a rušení opravných položek 2. Zjistíme souhrnné částky údajů v peněžním deníku 3. Zjistíme daňový základ daně z příjmů fyzických osob, daňový základ získáme z peněžního deníku porovnáním příjmy celkem, výdaje celkem a vypočítáme daň 4. Uzavřeme ostatní účetní knihy, vypočítáme zůstatky a zřetelně oddělíme další účetní období

Témata, do kterých materiál patří