Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8) ZBOŽÍ A ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8) ZBOŽÍ A ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY definice zboží zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje v nezměněném stavu mezi zboží patří také výrobky vlastní výroby, které byli aktivovány a předány do vlastních prodejen nutné rozlišovat od výrobků např.: firma se zaměřuje na výrobu židlí – nakupuje dřevo a ostatní součástky na výrobu tzn. vznikají židle – výrobky firma se zaměřuje na obchodní činnost tzn. nakupuje od výrobce židle, které v nezměněném stavu prodává tzn. židle jsou zboží zbožím mohou být i nemovité věci, pokud je účetní jednotka nakupuje za účelem dalšího prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.oceňování zboží, nákup a prodej zboží oceňuje se pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (např.: doprava, clo, provize, pojistné při přepravě) nákup se účtuje stejně jako u materiálu prodej zboží se zachycuje v účetnictví jako tržba na účtu 604 – Tržby z prodeje zboží zboží se prodává za prodejní cenu, která zahrnuje pořizovací cenu zboží + obchodní marži při prodeji se musí také zaúčtovat jeho úbytek ve skladech a prodejnách 504/132 v pořizovací ceně porovnáním účtů 504 a 604 zjistíme hospodářský výsledek z prodeje zbožíúčtování způsobem A i B při účtování zásob vlastní činnosti si může účetní jednotka zvolit způsob A nebo způsob B způsob A nakupované zásoby se v průběhu roku zaúčtovávají na příslušný rozvahový účet do nákladů se dostávají při spotřebě způsob B nakupované zásoby se v průběhu roku zaúčtovávají přímo do nákladů tedy na účet 504 – Prodané zboží a na účtu 132 – Zboží na skladě a v prodejnách se účtuje až při roční účetní uzávěrce, kdy musíme zachytit zůstatek na tomto účtě, který zjistíme v analytické evidenci na skladní kartěevidence, oceňování a účtování nedokončené výroby a výrobků charakteristika zásob vlastní činnosti – účtová skupina 12 – zásoby vlastní činnosti Nedokončená výroba (121) zhotovované výrobky, které již prošly jedním nebo více výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ještě ne hotovým výrobkem Polotovary (122) jde o nedokončené výrobky, které jsou výsledkem relativně uzavřeného výrobního stupně a jsou buď určeny nejen k dohotovení do podoby výrobků, ale obvykle se mohou též samostatně prodávat Výrobky (123) jsou předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují ve vlastních nákladech tj. přímé náklady – materiál, mzdy poměrná část nepřímých nákladů hlavním cílem každého podniku je úspěšný prodej podniky prodávají výrobky odběratelům na faktury nebo přímo za hotové za prodejní cenu, která přestavuje tržbu 311, 211/601 při prodeji výrobků dochází zároveň k úbytku výrobků ze skladu ve vlastních nákladech 583/123 při účtování zásob vlastní činnosti si může účetní jednotka zvolit způsob A nebo způsob B způsob A účtuje se o přírůstcích a úbytcích jednou měsíčně způsob B účtuje se jen počáteční stav začátku roku, který se na konci roku účetního období odepíše souvztažně jako snížení nákladů (na účtech 58.) a zaúčtuje se zásoba zjištěná na konci rokupředání výrobků do vlastních prodejen výrobní podniky mají často své vlastní prodejny (pekařství, pivovary…) tzn. vyrobí výrobky a předají je do vlastních prodejen tím pádem se z výrobků stane zboží úbytek výrobků 583/123 přírůstek zboží 132/585 Zaúčtujte vybrané účetní operace, které se vyskytly v účetní jednotce v oblasti zboží a zásob vlastní výroby. 1) FAP za zboží smluvní cenaDPH 21 %cena celkem 80 000,- 16 800 96 800 131 343 321 2) VP faktura za přepravu zboží 10 000,- 131 586 3) Zboží převzato na sklad v pořizovací ceně 106 800 132 131 4) PPD – tržby za veškeré zboží 120 000,- včetně 21 % DPH 99 174 20 826 120 000 211 604 343 5) Úbytek zboží ze skladu 120 000 504 132 6) Během roku vyrobeno a předáno do odbytového skladu 10 000 ks výrobků ve vnitropodnikové ceně 500,- Kč/1 ks 5 000 000 7) Faktury vystavené odběratelům za prodané výrobky 10 000 ks v prodejní ceně 700,- Kč/ks cena bez DPHDPH 21 %cena celkem ………………… ………………… ………………… 8) Úbytek prodaných výrobků ……………….. 9) Při inventarizace zboží zjištěno manko v prodejně v hodnotě 10 000,- ztratnémanko nad normu 2 000,- 8 000,-

Témata, do kterých materiál patří