Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady - typické účetní případy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

NÁKLADY – TYPICKÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY Účtová skupina 52 – OSOBNÍ NÁKLADY ZVL – přiznané hrubé mzdy zaměstnancům 521 331 VUD - Předpis mzdy společníka 522 366 VPD - Odměny vyplaceny společníkům ze závislé činnosti pokladnou 522 211 VUD - Zúčtování hrubé odměny členům statutárních orgánů společnosti 523 379 Předpis pojistného sociálního a zdravotního za zaměstnance 524 336 Penzijní a životní pojištění, které hradí za zaměstnance podnik (je daňově uznatelné) 525 331 Zdravotní a sociální náklady placené OSVČ (platba je daňově neuznatelná, ačkoliv je povinná) 526 336 Stravenky do výše uznatelného limitu (55 % z ceny stravenky) – jejich výdej zaměstnancům (daňově uznatelný náklad) 527 213 Stravenky nad limit – jejich výdej zaměstnancům (daňově neuznatelný náklad) 528 213 Účtová skupina 53 – DANĚ A POPLATKY Předpis silniční daně 531 345 Výpis z BU – uhrazena daň z nemovitých věcí 532 221 Spotřeba kolků, dálniční známky 538 213 Účtová skupina 54 – JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY Rozdíl mezi vstupní cenou prodávaného dlouhodobého majetku a vytvořenými oprávkami 541 082 Vyskladnění prodaného materiálu v ceně vyskladnění 542 112 Poskytnut dar ve formě peněžních prostředků, dl. Majetku, materiálu 543 211,082,112 Pokuty, penále, jiné sankce ze smluvních vztahů s našimi dodavateli (daňově uznatelné) 544 321 Předpis pokuty od živnostenského úřadu, finančního úřadu, zdravotní pojišťovny (daňově neuznatelné) 545 379 Předpis pokuty a penále z porušení daňových předpisů 545 345 Nedobytná pohledávka 546 311 Výplata bolestného při pracovních úrazech 548 211 Pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody zaplacenou hotově 548 211 Příspěvky různým právnickým osobám 548 211 Při inventarizaci materiálu zjištěno manko 549 112 Účtová skupina 55 – odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů Odpisy dlouhodobého majetku 551 081,082 Účtová skupina 56 – FINANČNÍ NÁKLADY Úbytek akcií v důsledku prodeje 561 251 Zaplaceny úroky z úvěru 562 221 Vznik kurzové ztráty při nákupu ze zahraničí 563 321 Poplatky bance za vedení účtu 568 221 Schodek v pokladně 569 211 Účtová skupina 58 – ZMĚNA STAVU ZÁSOB VLASTNÍ ČINNOSTI A AKTIVACE Úbytky NV, polotovarů nebo výrobků 581,582,583 121,122,123 Přírůstky NV, polotovarů nebo výrobků 121,122,123 581,582,583 Účetní jednotka sama vyrobila materiál 112 585 Účetní jednotka sama dovezla materiál 111 586 Účetní jednota sama vyrobila dlouhodobý majetek 042,021,022 587,588

Témata, do kterých materiál patří