Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evidence zásob v účetní jednotce a jejich oceňování

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Evidence zásob v účetní jednotce a jejich oceňování jak se oceňují zásoby při příjmu na sklad a při výdeji ze skladu jak se evidují zásoby v účetní jednotce jaké účetní případy se účtují při příjmu zásob na sklad a při výdeji ze skladu na základě jakých dokladů se účtuje o pohybu zásob Zásoby se evidují na skladových kartách. Doklady –příjemka, převodka, výdejka. Příjemka – slouží při přijetí materiálu (zboží) na sklad. Vede se pro každý druh majetku (zboží) zvlášť. Výdejka – slouží při výdeji materiálu (zboží) ze skladu. Vede se také pro každý druh zvlášť. Převodka – vede se při převodu nedokončené výroby na výrobky. Oceňování zásob - účetní jednotka zpravidla nakupuje zásoby od nejrůznějších dodavatelů - každý dodavatel má jinou cenu - jiná pořizovací cena - z tohoto důvodu je potřeba užít nějakou z metod Metoda oceňování v pořizovacích cenách ( materiál, zboží) Metoda fifo - first in - first out - první do skladu, první ze skladu Oceňování v průměrných cenách Oceňování ve stálých cenách Metoda LIFO - last in - first out- poslední do skladu, první ze skladu Vlastními náklady Metoda oceňování v pořizovacích cenách Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (přeprava, provize, clo, pojistné, vlastní náklady na zpracování materiálu) - na sklad převezmeme zásoby v pořizovacích cenách a v pořizovacích cenách je také vyskladňujeme - používáme, když máme málo zboží, málo dodavatelů a dodávek Metoda FIFO - vydáváme zboží z nejstarší dodávky (první do skladu, první ze skladu) Metoda LIFO - u nás je tato metoda zakázána - neoprávněně se zvyšují náklady a tím se snižuje základ daně (poslední do skladu, první ze skladu) Metoda průměrných cen Několik možností : - je možné spočítat průměr z poslední zásoby - používá se po celý měsíc (např.) při výdeji do spotřeby se spočítá váženýaritmetickýprůměr (vypočítáme cenu při každém výdeji) ze všech předchozích dodávek: (cena za 1 jednotku * počet) + (cena za 1 jednotku * počet) * ... počet jednotek (ze všech dodávek) Metoda stálých cen (pevných skladových cen) - účetní jednotka si určí pro každý druh materiálu nebo zboží tzv. stálou cenu a za tuto cenu materiál nebo zboží přebírána sklad a i za tuto cenu vyskladňuje - rozdíl mezi PC a pevnou cenu -cenový rozdíl a sleduje se na analytickém účtu materiál (zboží) - při výdeji do spotřeby se zásoby vyskladňují v pevných cenách a cenový rozdíl se zaúčtuje tzv.průměrným procentem průměrné % =Počáteční zůstatek CR + Přírůstek CR * 100 Počáteční zůstatek zásob + přírůstek zásob CR na úbytek zásob =Úbytek zásob * průměrné % 100 Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, které se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření. (nedokončená výroba, výrobky) Zásoby pořízené bezplatně, přebytky zjištěné při inventarizaci, odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty. Účtování o pohybu zásob 1. Úbytek zásob materiálu při spotřebě zboží a při jeho prodeji501;504 / 112;132 2. Úbytek zásob materiálu při jeho prodeji542 / 112

Témata, do kterých materiál patří