Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní uzávěrka teorie, přípravné práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12.55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní uzávěrka

Aby bylo možno sestavit účetní závěrku, je nutno provést tyto uzávěrkové práce

Zjištění obratů jednotlivých syntetických účtů

Výpočet konečných zůstatků rozvahových účtů

Výpočet konečných zůstatkových účtů

Zjištění VH

Uzavření účetních knih

Účetní uzávěrka zahrnuje:

Zjištění VH z výsledkových účtů

Výpočet a zaúčtování daně z příjmů

Zjištění výsledků hospodaření v předepsaném členění

Na základě evidence nákladů a výnosů zjišťuje VH podniku. Proto tyto účty nazýváme výsledkové. VH zjistíme, odečteme-li náklady od výnosů:

Provozní – porovnáním provozních nákladů (50-55) a provozních výnosů (60-64)

Finanční – porovnáním finančních nákladů (56-57) a finančních výnosů (66)

Součtem provozího a finančního výsledku hospodaření dostaneme zisk (ztrátu) a běžné činnosti.

Výpočet daně z příjmu PO

  1. Účetní VH

+ N daňové neúčinné

– V daňově neúčinné

+ rozdíl úč. X daň odpisy

ZD č. 1

ZD č. 1

  • Odčítatelné položky

ZD č. 2

  • dary

Témata, do kterých materiál patří