Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákon o účetnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zákon o účetnictví

- základní právní norma, která upravuje oblast účetnictví

- tento zákon se vztahuje na PO, které mají sídlo na území Čr a FO, které jsou zapsány v OR

Kategorie účetních jednotek

1) Mikro účetní jednotka

- účetní jednotka, která k rozvahovému dni NEPŘEKRAČUJE alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

 • Aktiva celkem 9mil Kč

 • roční úhrn čistého obratu 18mil Kč

 • průměrný přepočtený počet z-nců 10

2) Malá účetní jednotka

- NEPŘEKRAČUJE alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

 • Aktiva celkem 100mil Kč

 • roční úhrn čistého obratu 200mil Kč

 • průměrný přepočtený počet z-nců 50

3) Střední účetní jednotka

- NEPŘEKRAČUJE alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

 • Aktiva celkem 500mil Kč

 • roční úhrn čistého obratu 1mld Kč

 • průměrný přepočtený počet z-nců 250

4) Velká účetní jednotka

- k rozvahovému dni PŘEKRAČUJE alespoň 2 hraniční hodnoty platné pro střední účetní jednotku

(čistý obrat- V snížené o prodejní slevy)

Předmět účetnictví

- účtování podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku o závazcích, N, V a HV

- veškeré skutečnosti musí být zúčtovány v období věcně a časově souvisejícím

Účetní období

- 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

- kalendářní nebo hospodářský rok

Účetní dokumentace

Účetní doklady

- doklad, který nám dokládá účetní operace

- nemůžeme bez nich vést účetnictví

- náležitosti UCE dokladů:

 • označení- název, číselné označení

 • obsah UCE případu- druh zboží, měrná jednotka, cena za jednotku, celkem

 • účastníci UCE případu- podnik, dodavatel, příjemce

 • množství a cena- cena za jednotku a celkem

 • datum vystavení UCE dokladu

 • podpisy zúčastněných

- členění UCE dokladů

a) podle počtu zaznamenaných operací

 • jednotlivé- jedna operace, a nebo více stejnorodých operací

 • sběrné- za delší časové období

b) podle obsahu

 • vnější- přichází do podniku zvenku

 • vnitřní- vznikají uvnitř podniku

Oběh účetních dokladů

- každý podnik má stanovenou vnitropodnikovou směrnici

- oběh dokladu je od jeho založení až po jeho archivaci

1) přezkoušení správnosti UCE dokladu

- věcná správnost (cena, množství, jakost)

- formální správnost (náležitosti faktury, podpisy, razítka)

2) třídění a číslování podle dat

- zapisuje se do knihy přijatých faktur

3) určení účtovacího předpisu a zaúčtování

4) archivace

- uložení UCE záznamů, všechny UCE doklady se musí archivovat

- je předepsána archivační doba

- doklady po archivační době mohou být skartovány

! daňový doklad má všechny náležitosti účetního dokladu, akorát je dán zákonem o DPH a obsahuje navíc údaj o DPH!

Účetní knihy

- je to UCE záznam v technické nebo písemné formě, který obsahuje UCE případy

- při vedení UCE se používají tyto knihy:

 • deník

 • hlavní kniha

 • knihy analytických účtů

 • knihy syntetických účtů

 • knihy podrozvahových účtů

Témata, do kterých materiál patří