Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. Mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Mzdy

Pojmy a výpočty

 • pojmy – hrubá mzda, čistá mzda, čistý příjem, částka k výplatě

 • struktura hrubé mzdy

 • výpočty v zúčtovací a výplatní listině

 • zabezpečení zaměstnance v případě nemoci

 • operativní a analytická evidence mezd

Účtování mezd zaměstnanců

- účtování předpisů z mezd
- účtování plateb vyplývajících z mezd

Účtování mezd společníků

 1. Pojmy a výpočty

- právní úprava: zákoník práce

- pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

dohody konané mimo pracovní poměr: - dohoda o provedení práce – DPP
- dohoda o pracovní činnosti – DPČ

Švarcsystém – podstatou je využívání služeb lidí podnikajících na živnostenský list na místo
najímaní zaměstnanců

mzda: - pro zaměstnance – odměna za vykonanou práci
- pro firmu: - náklad
- závazek
- je dána smlouvou, vnitřním předpisem, kolektivní smlouvou

mzda – vyplácena ze soukromého sektoru X plat – vyplácen z veřejných
rozpočtů

Hrubá mzda

Složky hrubé mzdy:

 • základní mzda (časová, úkolová)

 • příplatky

 • prémie, osobní ohodnocení

 • odměny

 • náhrady mzdy (ne za nemoc!)

- zaokrouhluje se na Kč nahoru (ve prospěch zaměstnance)

1. Základní mzda

 • úkolová mzda (operativní evidence - úkolový lístek, směnový plán)

 • časová hodinová mzda (docházkový lístek – lidově ,,píchačky´´)

 • časová měsíční mzda (evidence docházky, docházkový lístek, čipy)

2. Příplatky

 • zákonné (zaměstnavatel musí vyplácet): - za práci přesčas
  - za práci v noci
  - za práci ve svátek
  - za práci ve stíženém a zdraví škodlivém prostředí
  - za práci v sobotu a neděli

 • ostatní (může si účetní jednotka stanovit jiné – např. za práci v odpolední směně, za dělenou směnu,…)

Kde najdeme informaci o jejich konkrétní výši v konkrétní účetní jednotce?
- mzdový vnitřní předpis – nejsou odbory (vnitřní směrnice ÚJ – zaměstnavatel si vymyslí sám)
- kolektivní smlouva - dohoda mezi zástupci zaměstnanců (odbory) a zaměstnavatelem
- u 1 zaměstnance – pracovní smlouva

3. Prémie, osobní ohodnocení
= motivační složky mzdy, mají zaměstnance motivovat k výkonu dobré práce
- nebudeme-li chodit do práci, tak je neobdržíme

 • prémie – většinou jsou dané % a vztahují se k základní mzdě

 • osobní ohodnocení – dáno absolutní částkou (např. 1000 Kč)

4. Odměny
za určitou konkrétní práci navíc, nekrátí se!

5. Náhrady mzdy

 • dovolená

 • pohřeb člena rodiny

 • návštěva lékaře

 • svatba

 • stěhování

 • u zaměstnanců v úkolové a časové hodinové mzdě i za svátek, pokud připadne na pracovní den

- počítá ji zaměstnavatel z příjmů minulého kalendářního čtvrtletí

Čistá mzda = hrubá mzda – sociální pojištění – zdravotní pojištění – záloha na daň z příjmů + daňový
bonus

Čistý příjem = čistá mzda + náhrada mzdy za nemoc

Témata, do kterých materiál patří