Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účetnictví peněžních bank

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (158,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

32. Účetnictví peněžních bank proč mají banky specifické účetnictví charakteristika účtové osnovy pro banky jaké účetní případy se účtují při vzájemném styku mezi bankami jak se účtují hotovostní operace bank účtování nákladů a výnosů v bankách Banka je organizace, která má povolení provádět bankovní operace. Banky přijímají vklady, poskytují úvěry a provádějí další bankovní služby. Banka je instituce, specializovaná na obchodování s penězi. Aby banka mohla fungovat, musí být založena podle zákona o bankách a musí splňovat tyto základní charakteristiky: musí se jednat o akciovou společnost, zapsanou v obchodním rejstříku České republiky. (základní jmění – minimálně 500 000 000,- Kč) musí přijímat vklady od veřejnosti musí poskytovat úvěry musí získat bankovní licenci od ČNB Bankovní systém (soustava) - soubor všech bank v daném státě. V tržních ekonomikách existuje dvoustupňová bankovní soustava: 1. stupeň - ústřední (centrální) banka stupeň komerční banky ČNB Komerční banky Citibank Česká spořitelna Commerzbank Československá obchodní banka Komerční banka Živnostenská banka Union banka…. Rozvaha AKTIVA PASIVA Pokladní hodnoty(peníze na hotovosti v různých měnách, zlato) Vklady u jiných bank Vklady u emisních bank( u nás pouze ČNB) Poskytnuté úvěry Majetek Cenné papíry Ostatní aktiva I. Vlastní kapitál: - základní jmění - fondy - zisk II. Cizí zdroje: závazky vůči: - klientům - jiným bankám - ČNB (emisním bankám) - dodavatelům rezervy Ostatní pasiva Zisk bance přináší: největší zisk má banka z úroků, které získá za poskytnuté úvěry poplatky za poskytování bankovních služeb (za vedení účtu, výběr z automatu) obchodování s penězi (burza na peníze – tento obchod by banka měla zprostředkovat i svým klientům) může obchodovat s cennými papíry poskytování nebankovních služeb (poradenská činnost, školení) majetková účast v jiných společnostech (bankách, pojišťovnách, výrobních podnicích) Základní pojmy: Likvidita – vyjadřuje se v %; kolik % klientů by mohlo být uspokojeno, kdyby si všichni najednou vybrali své vklady. Likvidita by měla být víc než 50% (ČNB jsou dány limity, na jejich dodržování dohlíží bankovní dohled ČNB. Pokud daný limit klesne, je vydána tzv. nucená zpráva. Korespondent – je vždy jiná banka Rezident– je fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo nebo trvalé bydliště v ČR. Nerezident – zahraniční firma nebo firma, která nemá sídlo v ČR,dále pak fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR (banka pak musí informovat příslušnou emisní banku v zahraničí o založení účtu touto osobou). Druhy bank Ústřední (centrální) banka - instituce, jejímž hlavním cílem je zabezpečovat stabilitu měny. Ústřední banka v ČR je Česká národní banka (ČNB). Je zřízena vádou, má sídlo v Praze. Nejvyšším řídícím orgánem je bankovní rada. Jejími členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a další čtyři pracovníci ČNB. Guvernér jedná jménem ČNB navenek. Ústřední banka slouží jako banka bank. Guvernér v ČNB je Tošovský. Funkce: 1.určuje a provádí měnovou politiku: měnová politika představuje soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz, tedy celkové množství peněz v ekonomice. Základním cílem měnové politiky jeudržení stability měny (aby nedocházelo k zvyšování cen a tím i k inflaci) – nákup české měny v zahraničí 2.má výsadní právo vydávat bankovky a mince (emise): ČNB je oprávněna stanovit hmotnost, materiál, vzhled peněz a jejich vydání do oběhu. 3.řídí peněžní oběh(stahuje bankovky a mince z oběhu) 4.vykonává bankovní dohled (nad bankovní činností komerčních bank) 5.provádí další činnosti: - spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích - vyhlašuje oficiální kurs české měny - vede účty státního rozpočtu - spravuje státní dluh - reprezentuje stát na pravidelných zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Světové banky Universální banky – zaměřeny na vklady od klientů a poskytování úvěrů (KB, Česká spořitelna) Stavební spořitelny – jsou v kontaktu s klientem i se státem. Snaží se od státu dostat pro klienta nějakou výhodu. Hypoteční banky – poskytují úvěry zaměřené na nemovitosti (vydávají hypoteční zástavní listy. Získávají pro klienta od státu výhody) Spořitelní a úvěrová družstva – mají svůj zákon o spořitelních a úvěrových družstvech (tzv. záložny) Specializované banky – Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka - přejímají na sebe záruky za podnikatele. Účtová osnova pro banky účtová třída 1: pokladní a mezibankovní účty (peníze na hotovosti a vklady u jiných bank, závazky vůči jiným bankám) účtová třída 2: určená klientům (běžné účty klientů – P, úvěry poskytnuté klientům – A) účtová třída 3: pohledávky a závazky (dodavatelé, odběratelé – za školení) účtová třída 4: majetek a zásoby (IM do 40 000) účtová třída 5: kapitálové účty účtová třída 6: náklady účtová třída 7: výnosy účtová třída 8: vnitropodnikové účetnictví banky účtová třída 9: podrozvahové účty (banka má daný majetek, ale nemá k němu vlastnické právo) Příklad.: Univerzální banka měla k 1. 1. tato aktiva: u ČNB vklad 300 000 u Československé obchodní banky vklad 90 000 u pošty vklad 150 000 klient jiné banky dal příkaz, aby na účet našeho klienta bylo přispáno 20 000,-(banka musí klientovi poslat výpis, že mu bylo připsáno 20 000,- Kč) výběr hotovosti klientem 20 000,- 121 – vklady u emisních 131 - běžné účty u 124 – Šekové poštovní 581 - PÚR bank jiných bank účty 300 000,- 90 000,- 150 000,-300 000,- 1) 20 000,- 90 000,- 150 000,- 221 – Běžné účty 111 - Pokladna klientů 2) 20 000 ,- 1) 20 000,- 2) 20 000,- Pozn.: k účtu 131 se vede analytická evidence (131/01 Komerční banka,…..) Účtování vztahů banka - banka nostroúčet – účet u jiné banky (pohledávka) loroúčet – účty jiných bank (závazek) úhrada na vrub běžného účtu našeho klienta ve prospěch účtu (D) klienta u Investiční a Poštovní banky z nostro účtu 23 500221 / 131 Čsl. obchodní banka poskytla úvěr a částku zaúčtovala nostro účtu 500 000131 / 137 Česká spořitelna otevřela svůj běžný účet a vložila na něho v hotovosti 70 000111 / 134 výbě

Témata, do kterých materiál patří