Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní uzávěrka Dzp odložená

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtování daně z příjmu PO

Je nákladem. Skupina 59...
591- Dzp BČ – splatná
593 - Dzp BČ – splatná
341- Dzp

V průběhu roku se platí zálohy na daň. Vypočtou se z předchozí daň. Povinnosti viz. 38a.
Daň se účtuje k 31. 12. (daň se musí vypočítat a podat daň přiznání a zaplatit do 31. 3. Nebo do 30. 6. Mají ÚJ auditované, nebo zpracovává daňový poradce, tuto skutečnost musí nahlásit FÚ.) Vypočtená daň se porovná se zalacenými zálohami a udělá se zůčtování (přeplatek, nedoplatek.)

1. Zálohy v průběhu roku 341/221
2. Zúčtování DzP k 31.12 591, 593/341
3. Nedoplatek 341/221
Pakliže FÚ je doměrek 595/341
pokuta FÚ z úhradu daňe 545/341


Dzp- odložená
Nutno účtovat. Vyplívá z uce. VH s ZD nemusí být odloženné dani se bude účtovat při převodu ztráty do dalších let.
592 + 594 : 481- odložená Dzp

Uzavření účtů
a) zjištění obratů stran MD a D
b) zjištění KZ aktivních a pasivních účtů….převodna účet 702- KUR
c) zjištění KZ nákladových a výnosových účtů…převod na účet 710- ÚZZ
d) zjištění celkového VH za účetní období na účtě 710.

Otevření účtu na počátku roku
Uzavřením účetních knih za běžný rok jednoho účetní období končí , ale současně nové začíná. K 1.1. následujícího uce období jako PZ rozvahových účtů v nově otevřených účetních knihách. Otevření PZ prostřednictvím účtů 701, na základě podvojnosti. PZ aktivních účtů se účtují na stranu MD. VH se převede pomocí účtu 701 na účet 431-VH ve schvalovacím řízení.

Rozdělení zisku
Zisk se rozděluje dle pravidel vycházejících z obchoního zákona a z pravidel vycházejících z vnitropodnikové směrnice. Rozdělení zisku musí shcválit vrcholný orgán (a.s.-valná hromada, s.r.o.- valná hromada…)musí být odhlasováno.
-Povinné příděly – příděl do zákonného fondu (a.s.,:s.r.o.)

Témata, do kterých materiál patří