Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14 Zúčtovací vztahy z obchodního styku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 14 Zúčtovací vztahy z obchodního styku Pohledávkové vztahy, účtování na účtech skupiny 31Závazkové vztahy, účtování na účtech skupiny 32Účtování zálohÚčtování směnek – směnky k inkasu, směnky k úhradě Pohledávkové vztahy Účtová skupina 31 – Pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů – krátkodobé a dlouhodobé, tzn. o tom, když nám někdo dlužíRozhodnutí, zda se jedná o pohledávku dlouhodobou nebo krátkodobou, se provádí v okamžiku vzniku pohledávky.Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:Zálohy zaplacené na pořízení dlouhodobého majetku –účty 051a052Zálohy na zásoby – evidují se v účtové skupině 15Dlouhodobé půjčky –účty 066, 067a068 Účtová skupina 31 účet 311- pohledávky odběratelů, tzn. těch, komu něco prodáváme na fakturu - tyto pohledávky zanikají úhradou účet 313- pohledávky za eskontované CP, bude probíráno dál, viz směnky účet 314 - poskytnuté zálohy jsou pohledávka, protože jsme někomu dali peníze, ale on nám zatím nic nedodal účtujeme zde veškeré poskytnuté zálohy kromě záloh na nákup majetku (ty jsou na účtech 05x) a na nákup zásob (skupin 15) účet 315 - ostatní pohledávky – účtují se sem jiné pohledávky, které nejsou zaúčtovány na jiných účtech Závazkové vztahy Účtová skupina 32 – Závazky účtujeme zde o krátkodobých závazcích, tzn. o tom, když my někomu dlužíme (v případě dlouhodobých závazků účtujeme na účty v účtové třídě 4) účet 321- závazky dodavatelům, tzn. těm, kdo nám něco prodal na fakturu - tyto závazky zanikají úhradou dodavatelské faktury účet 322- směnky k úhradě, bude probíráno dál, viz směnky účet 324 - přijaté zálohy jsou závazek, protože jsme od někoho dostali peníze, ale zatím jsme mu nic nedodali účet 325 - ostatní závazky – účtují se sem jiné krátkodobé závazky, které nejsou zaúčtovány na jiných účtech V účetnictví podnikatelského subjektu nelze kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnávání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku. U pohledávek a závazků se musí určit správněden uskutečnění účetního případu, např.den splnění dodávky. Účtování VFA – 311, vždy MD 311, Dal VÝNOS Přijetí zálohy221,211/324VFA cena bez daně311/6xx DPH311/343 Zúčtování zálohy-311/324 +324/311 Doplatek221,211/311 Účtování PFA – 321, vždy Dal 321, MD náklad nebo majetek Zaplacení zálohy314/221,211PFA cena bez daně518/321 DPH343/321 Zúčtování zálohy-314/321 +321/314 Doplatek321/221 Účtování záloh – účty 314 a 324 1. u NEPLÁTCU DPH a) u odběratele 1. zaplacení zálohy314 / 221, 211 (zaplacení zálohy za zásoby 15x / 221, 211 zaplacení zálohy na majetek 05x / 221, 211) 2. PFA za nákup služeb518 / 321 (PFA za zásoby 1xx / 321 PFA za majetek 04x / 321) 3. Zúčtování zálohya) kladná částka 321 / 314(15x, 05x) b) záporná částka314(15x, 05x)/ 321 4. Doplatek PFA321 / 221, 211 b) u dodavatele 1. přijetí zálohy221, 211 / 324 2. VFA za prodej311 / 6xx 3. Zúčtování zálohya) kladná částka 324 / 311 b) záporná částka 311 / 324 4. Doplatek VFA221, 211 / 311 Příklad: Firma Barvička s.r.o. je neplátce DPH, bude malovat kanceláře ve firmě HUJ s.r.o.. Firma HUJ zaplatila z účtu firmě Barvička zálohu ve výši 15 000 Kč. Faktura na malířské práce činila 24 800 Kč. Doplatek faktury byl v hotovosti. Zaúčtujte z hlediska obou firem. Účtování z hlediska firmy BARVIČKA Přijetí zálohy15 000 Kč221 / 324VFA za malování24 800 Kč311 / 602Zúčtování zálohy15 000 Kč324 / 311 NEBO - 15 000 Kč311 /324 PPD – doplatek 9 800 Kč211 / 311 Účtování z hlediska firmy HUJ Zaplacení zálohy15 000 Kč314 / 221PFA za malování24 800 Kč518 / 321Zúčtování zálohy15 000 Kč321 / 314 NEBO - 15 000 Kč314 /321 VPD – doplatek 9 800 Kč321 / 211 2. u PLÁTCU DPH – vyúčtování ve stejném měsíci -účtuje se stejně jako u neplátců s tou změnou, že u faktur musíme počítat i DPH a doplatek faktury je větší a) u odběratele 1. zaplacení zálohy314 / 221, 211 2. PFA za nákup služeb518 / 321 DPH343 / 321 3. Zúčtování zálohya) kladná částka 321 / 314(15x, 05x) b) záporná částka314(15x, 05x)/ 321 4. Doplatek PFA321 / 221, 211 b) u dodavatele 1. přijetí zálohy221, 211 / 324 2. VFA za prodej311 / 6xx DPH311 / 343 3. Zúčtování zálohya) kladná částka 324 / 311 b) záporná částka 311 / 324 4. Doplatek VFA221, 211 / 311 Pokračování příkladu Barvička a HUJ – oba plátci, vyúčtování ve stejném měsíci Účtování z hlediska firmy BARVIČKAPřijetí zálohy15 000 Kč221 / 324VFA za malování Cena bez DPH24 800 Kč311 / 602 DPH 21 % 5 208 Kč311 / 343 Celkem30 008 Kčneúčtuje se Zúčtování zálohy15 000 Kč324 / 311 NEBO - 15 000 Kč311 /324 PPD – doplatek15 008 Kč211 / 311 Účtování z hlediska firmy HUJZaplacení zálohy15 000 Kč314 / 221PFA za malování Cena bez DPH24 800 Kč518 / 321 DPH 21 % 5 208 Kč343 / 321 Celkem30 008 Kčneúčtuje se Zúčtování zálohy15 000 Kč321 / 314 NEBO - 15 000 Kč314 / 321 VPD – doplatek15 008 Kč321 / 211 3. u PLÁTCU DPH – vyúčtování v jiném měsíci -dodavatel musí vystavit daňový doklad a odvést ze zálohy DPH !!! - odběratel tento daňový doklad také obdrží a na jeho základě si může nárokovat DPH na vstupu Účtování: U dodavatelePřijetí zálohy15 000 Kč221 / 324Vystavení daňového dokladu na přijatou platbu = odvod DPH Cena bez daně12 396,69 Kč neúčtuje se (349 / 349) DPH 21 % 2 603,31 Kč324.DPH u záloh / 343 Celkem15 000,00 Kč neúčtuje se DALŠÍ MĚSÍC VFA za něco, např. služby Cena bez DPH24 800 Kč311 / 602 DPH 21 % 5 208 Kč311 / 343 Celkem30 008 Kčneúčtuje seZúčtování zálohy15 000 Kč324 / 311 NEBO - 15 000 Kč311 /324 PPD – doplatek15 008 Kč211 / 311ID – odečet již zaplaceného DPH2 603,31 Kč 324.DPH u záloh / 343 U odběrateleZaplacení zálohy314 / 221, 211Přijetí daňového dokladu, tzn. nárok na odpočet Cena bez daně neúčtuje se DPH343 / 314.DPH u záloh Celkemneúčtuje se DALŠÍ MĚSÍC PFA za něco (služby) cena bez DPH518 / 321 DPH 21 %343 / 321 Celkemneúčtuje seZúčtování zálohy+ 321 / 314 nebo Mínus 314 /321 Doplatek PFA321 / 221, 211ID – odečet již nárokovaného DPH Mínus343 / 314.DPH u záloh Vždy platí, že: na účtu 343 musí být nadměrný odpočet nebo daňová

Témata, do kterých materiál patří