Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právní úprava účetnictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Právní úprava účetnictví V ČR je účetnictví upravenozákonem o účetnictví č. 563/1991, který vstoupil v platnost 1. 1. 1992. Zákon navrhlo ministerstvo financí, které za něj zodpovídá. Zákon o účetnictví Kdo je povinen vést účetnictví právnicky:Ten, kdo pro daňové účely chce vykazovat tzv. výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmu (u toho kdo vede účetnictví zdaňujeme rozdíl mezi příjmy a výdaji. Jinak zdaňujeme veškeré příjmy). Každý, kdo vede účetnictví se nazýváúčetní jednotka. Nezáleží na právní formě. Účetnictví se vykazuje za celou účetní jednotku (5 prodejen - vykazuji účetnictví za všechny prodejny najednou). Účetní jednotka může být fyzická nebo právnická osoba.Fyzická osoba je ten, kdo podniká na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny, nebo jiných předpisů (advokáti, lékaři). Účetní jednotkou je ta daná osoba. Právnická osoba je každá firma zapsaná v obchodním rejstříku (u krajského obchodního soudu). Za účetnictví zodpovídá účetní jednotka. Každá účetní jednotka má přiřazenéIČO (identifikační číslo). Platí, že každá účetní jednotka má svoje číslo aDIČ (daňové identifikační číslo), které musí jednotka uvádět. Číslo přidělí:DIČ - finanční úřad,IČO - živnostenský úřad nebo obchodní rejstřík. Pokud bude účetní jednotka podnikat v Krkonoších a stálé bydliště bude mít v Praze, registrovat se bude v místě trvalého bydliště. Pokud by bylo právnická osoba, registrovat se bude v místě provozu firmy.Zda bude jednotka právnická nebo fyzická osoba si může zvolit sama. Jakmile fyzická osoba zaměstnává více než 25 zaměstnanců, musí se nechat zapsat do OR a tím se stane právnickou osobou. Účetní období od 1. 1. - 31. 12. Během jednoho účetního období nesmíme měnit: účetnictví (J,P), způsoby oceňování.Fyzická osoba vede účetnictví ode dne, který je uveden na živnostenském listě. Právnická osoba vede účetnictví ode dne zápisu do OR - nikoliv ode dne vzniku společnosti. Den vzniku společnosti - den, kdy byla podepsána zakladatelská listina nebo společenská smlouva a byla potvrzena notářem. Právnická osoba může od tohoto dne podnikat. Zapsání do OR může trvat i 3 měsíce. účetnictví se vede úplně, průkazně (účetní doklady), musí věrně zobrazovat skutečnost (běžné a příští účetní období – náklady a výnosy zahrnovat do období se kterým souvisí). Účetnictví vedeme v českém jazyce a v korunách (cizí měnu přepočítáváme kurzem platným pro daný den). Jaké jsou u nás povolené účetní soustavy Jednoduché – vedou FO, zachycuje jen ty složky majetku, kde dochází k nejčastějším změnám. Především sleduje příjmy a výdaje. Podvojnénormálními slovy:Účetnictví vedeme aby obchodník, řemeslník nebo jiný podnikatel znal stav svého jmění. Aby věděl, z čeho se jeho jmění skládá, zda mu přibývá nebo ubývá (zda vydělal či prodělal), kolik má peněz v hotovosti apod. Druhy účetnictví a účetní soustavy: ÚČETNÍ SOUSTAVA JEDNODUCHÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ FINANČNÍ rozpočetnictví kalkulace vnitropodnikové

Témata, do kterých materiál patří