Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování zboží

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (98,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování zboží Zboží jsou předměty, které podnik nakupuje a prodává v nezměněném stavu, nebo výrobky vlastní výroby, které podnik prodává ve vlastních prodejnách. Oceňuje se v pořizovací ceně nebo ve vlastních nákladech. Obchodní rozpětí (marže) je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou zboží (rozdíl mezi účty 504 a 604), výnos podniku. Souží ke krytí nákladů podniku a k dosazení zisku. Způsob A – evidence zboží eviduje se na účtech účtové skupiny 13 zboží se eviduje v pořizovacích cenách případně ve vlastních nákladech prodává se v cenách prodejních Pořízení zboží nákupem 321 Dodavatelé 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách FA za zboží příjem zboží na sklad nebo do prodejny v pořizovací ceně 343 DPH 211 Pokladna vedlejší pořiz. nákl., FA, clo, doprava za hotové 221 BÚ pořízení z účtu 622 Aktivace vnitropod. služeb vedlejší náklady ve vl. režii Pořízení zboží z dovozu 321 Dodavatelé 131 Pořízení zboží FA za zahraniční dod. 379 Jiné závazky clo 343 DPH DPH ve smluvní ceně + clo Reklamace (u dodavatele) před úhradou FA 321 Dodavatelé 131 Pořízení zboží FA 343 DPH reklamace po úhradě FA 321 dodavatelé 131 Pořízení zboží 315 Ostatní pohledávky úhrada FA reklamace 343 DPH Zboží na cestě 321 Dodavatelé 131 Pořízení zboží 139 Zboží na cestě 132 Zboží na skl. a v prod. FA 31. 12. nedošla zásilka po 1. 1. příjem zboží na sklad 343 DPH Nevyfakturované dodávky 321 Dodavatelé 389 Dohadné účty pasivní 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skl. a v prod. FA za zboží po 1. 1. 31. 12. nedošla FA příjemka 343 DPH Prodej zboží 604 Tržby za zboží 211, 221, 311 prodej zboží 343 DPH Úbytek zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách 504 Prodané zboží úbytek prodaného zboží v PC Reklamace (u odběratele) před úhradou FA 604 Tržby za zboží 311 Odběratelé 343 DPH reklamace po úhradě FA 221 BÚ 325 Ostatní závazky 604 Tržby za zboží 311 Odběratelé uznaná reklamace reklamace FA za zboží úhrada v rekl. ceně 604 Tržby za zboží 343 DPH neuznaná reklamace Pokud vracíme odběrateli peníze, musí se zaúčtovat současně vrácení zboží na sklad (do prodejny) 132/504. Slevy se účtují stejně jako reklamace. Inventarizační rozdíly 688 Ostatní mimořádné výnosy 132 Zboží na skladě a v prodejnách 504 Prodané zboží přebytek zboží přirozený úbytek 582 Manka a škody ostatní manka a škody Snížení hodnoty zboží 132 Zboží na skladě v prodejnách 582 Manka a škody trvalé snížení 659 Zúčtování opr. položek 196 Opravné položky ke zboží 559 Tvorba opr. položek zrušení dočasného snížení dočasné snížení Předání výrobků do vlastních prodejen účetní jednotka může své výrobky prodávat ve vl. podnikových prodejnách (výrobek se stává zbožím) zboží se oceňuje ve vlastních nákladech na výrobu 621 Aktivace mat. a zboží 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách výroba zboží ve vl. režii 1a 2a 613 Změna stavu výrobků 123 Výrobky přírůstek výrobků 1b2b úbytek výrobků předaných do vl. prodejny Způsob B – evidence zboží účet 131 – Pořízení zboží se nepoužívá, účet 132 – Zboží na skladě a v prodejnách se používá pouze na konci účetního období místo účtu 131, 132 se používá účet 504 – Prodané zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách 504 Prodané zboží převod PS skutečná zásoba zjištěná inventarizací Účtujeme jako materiál způsobem B s příslušnými účty zboží.

Témata, do kterých materiál patří