Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní dokumentace, opravné položky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní doklad - průkazný účetní záznam, ve kterém se zachycuje a ověřuje hospodářská, účetní operace
Členění:

 1. Podle druhů

a) FA vystavené – vyúčtování provedené dodávky
b) FA přijaté – vyúčtování od dodavatele

c) Příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady
d) Bankovní výpisy – informace o stavu a pohybu peněz na BÚ

e) VÚD – pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku, výdejka, příjemka, výplatní listina

 1. Podle počtu dokumentovaných účetních případů
  a) jednotlivé – dokumentují 1 hospodářskou operaci
  b) sběrné – shrnují více jednotlivých účetních dokladů

 2. Podle obsahu
  a) vnější – mají vztah k okolí podniku
  b) vnitřní – mají vztah k účetním případům, které se uskutečnily pouze uvnitř podniku

Náležitosti účetního dokladu

 1. Označení účetního dokladu

 2. Podle obsahu účetního případu a označení jeho účastníků

 3. Peněžní částku/údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství

 4. Okamžik vyhotovení účetního dokladu

 5. Okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu

 6. Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Vyhotovení účetních dokladů

 • účetní doklady se vyhotovují bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned po zjištění skutečností, které dokládají

 • zápisy musí být trvalé, aby byly po celou dobu úschovy plně čitelné

Opravy - nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti

 • opravu vyznačíme přímo na původním dokladu

 1. Chybný údaj slabě přeškrtneme, tak aby zůstal čitelný

 2. Nad, nebo vedle původního údaje uvedeme správný údaj

 3. K opravenému zápisu uvedeme datum a podpis pracovníka, který údaj opravil

 4. K chybnému dokladu vystavíme nový opravný doklad

Oběh účetních dokladů a postup jejich zpracování

 1. Přezkoušení správnosti

 • kontrola účetního dokladu z hlediska obsahové a formální stránky

 • věcná stránka – prověření správnosti údajů na účetním dokladu a přípustnosti účetního případu, kterého se doklad týká

 • formální stránka – zaměřuje se na ověření úplnosti náležitostí účetního dokladu

 1. Příprava k zaúčtování

 1. třídění dokladů- rozdělení dokladů podle stanoveného hlediska

 1. označování dokladů – přidělení určitého číselného/abecedního označení

 2. evidence – zápis dokladů do účetních knih

 3. určení účetních předpisů – stanovení účtů a jejich stran, na které bude doklad zaúčtován

 1. Zaúčtování dokladů - zápisy v účetních knihách

 2. Úschova dokladů - založení do šanonů; po uplynutí doby uschování následuje skartace

Mimořádná škoda na materiálu 50 000 582/112

Provozní škoda 3 000 549/112
Přebytek na materiálu 500 112/648
Z předepsána provozní škoda 3 000 335/648
Pojišťovna oznámila, že uhradí mim.škodu 38 500 378/668
Dočasné zvýšení hodnoty pomocného materiálu 8 000 - / -
Dočasné snížení hodnoty základního materiálu 15 000 559/191
Trvalé snížení hodnoty základního materiálu 8 000 191/559

Témata, do kterých materiál patří