Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účetní dokumentace, opravné položky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3b) Opravné položky k zásobám Účetní dokladČlenění: Podle druhů a)FA vystavenéb)FA přijaté – vyúčtování od dodavatele c)Příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní dokladyd)Bankovní výpisy – informace o stavu a pohybu peněz na BÚ e)VÚD – pro zaúčtování hospod ářských operací uvnitř podniku, výdejka, příjemka, výplatní listina Podle počtu dokumentovaných účetních případů a)jednotlivé b)sběrné – shrnují více jednotlivých účetních dokladůPodle obsahu a)vnější b)vnitřní – mají vztah k účetním případům, které se uskutečnily pouze uvnitř podniku Náležitosti účetního dokladu Označení účetního dokladuPodle obsahu účetního případu a označení jeho účastníkůPeněžní částku/údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množstvíOkamžik vyhotovení účetního dokladuOkamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladuPodpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování Vyhotovení účetních dokladů účetní doklady se vyhotovují bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned po zjištění skutečností, které dokládajízápisy musí být trvalé, aby byly po celou dobu úschovy plně čitelné Opravy- nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti opravu vyznačíme přímo na původním dokladuChybný údaj slabě přeškrtneme, tak aby zůstal čitelnýNad, nebo vedle původního údaje uvedeme správný údajK opravenému zápisu uvedeme datum a podpis pracovníka, který údaj opravilK chybnému dokladu vystavíme nový opravný doklad Oběh účetních dokladů a postup jejich zpracování Přezkoušení správnostikontrola účetního dokladu z hlediska obsahové a formální stránkyvěcná stránka – prověření správnosti údajů na účetním dokladu a přípustnosti účetního případu, kterého se doklad týkáformální stránka – zaměřuje se na ověření úplnosti náležitostí účetního dokladuPříprava k zaúčtovánítřídění dokladů- rozdělení dokladů podle stanoveného hlediskaoznačování dokladů – přidělení určitého číselného/abecedního označeníevidence – zápis dokladů do účetních knihurčení účetních předpisů – stanovení účtů a jejich stran, na které bude doklad zaúčtovánZaúčtování dokladů - zápisy v účetních kniháchÚschova dokladů - založení do šanonů; po uplynutí doby uschování následuje skartace Mimořádná škoda na materiálu50 000582/112 Provozní škoda 3 000549/112Přebytek na materiálu 500112/648Z předepsána provozní škoda 3 000335/648Pojišťovna oznámila, že uhradí mim.škodu 38 500378/668Dočasné zvýšení hodnoty pomocného materiálu 8 000- / -Dočasné snížení hodnoty základního materiálu 15 000559/191Trvalé snížení hodnoty základního materiálu 8 000191/559 Oznámení od pojišťovny ve stejném roce jako škodaŠkoda na materiálu 100 000549/112Pojišťovna oznámila, že uhradí 60 000378/648VBÚ úhrada od pojišťovny 60 000221/378 Oznámení od pojišťovny do konce roku nepřišlo1) Škoda na materiálu 100 000549/1122) VÚD do konce roku nesdělila výši N, odhad 80 000388/6483) Oznámení od pojišťovny o úhradě škody 80 000378/3884) VBÚ úhrada od pojišťovny 80 000221/378 Odhad byl vyšší než skutečná úhrada1) Škoda na materiálu 100 000549/1122) VÚD do konce roku nesdělila výši N, odhad 80 000388/6483) Pojišťovna uznala náhradu 50 000378/3884) Zúčtování rozdílů 30 000648/3885) VBÚ úhrada pojišťovny 50 000221/378 Odhad byl nižší než skutečná úhrada1) Škoda na materiálu 100 000549/1122) VÚD pojišťovna do konce roku nesdělila výši N 80 000388/6483) Pojišťovna oznámila, že uhradí 90 000378/3884) Zúčtování rozdílů 10 000388/648

Témata, do kterých materiál patří