Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zúčtovací vztahy se zaměstnanci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13.92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci

- pracovní právo upravuje společenské vztahy týkající se práce, kde na jedné straně j e FO jako z- nec a na druhé straně FO nebo PO na straně zaměstnavatele

- z- nec a z- tel jsou vždy dvě rozdílné osoby

- pracovně právní vztah vzniká nejčastěji na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ

Zaměstnanec

- jeden z účastníků pracovněprávního vztahu

- vykonává určitou závislou činnost, za kterou mu náleží mzda

Zaměstnavatel

- účastník pracovněprávního vztahu

- jedná se o PO ode dne vzniku nebo FO starší 18 let

- vytváří podmínky pro práci, vyplácí mzdu

- v rámci s účtování se zaměstnanci účtujeme o HM, o náhradách mezd za dočasnou pracovní neschopnost, cestovné, benefity pro z-nce, náhrady mank a škod

1. HM 521/ 331

2. náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 527/ 331

3. srážka ZP 4,5% z HM 331/ 336.001

4. srážka SP 6,5% z HM 331/336.002

5. ZP hrazené z-telem 9% z HM 524/ 336.001

6. SP hrazené z- telem 25% z HM 524/336.002

7. srážka zálohy na DzP 15% ze ZD, HM zvýšená o ZP a SP hrazené z-telem 331/ 342

8. VBÚ: odvod ZP 4,5% + 9% 336.001/ 221

9. VBÚ: odvod SP 6,5% + 25% 336.002/ 221

10. VBÚ: odvod zálohy na DzP 342/ 221

11. VBÚ: úhrada částky k výplatě ČM+ náhrada mzdy za nemoc 331/ 221

12. záloha na pracovní cestu 335/ 211

13. vyúčtování pracovní cesty: záloha< cest. náhrady 512/211,335

záloha > cest. náhrady 512, 211/ 335

14. vyúčtování pracovní cesty bez poskytnuté zálohy 512/ 211

15. výdej stravenek z- ncům:

a) daňově uznatelná část hrazená z- telem, 55 % 527/ 213

b) daňově neuznatelná část hrazená z-tele, nad 55 % 528/ 213

c) část hrazená z- ncem 331/ 213

16. životní pojištění z- nců hrazené z-telem 548/ 221

15. automobil i pro osobní účely- neúčtuje se“ jen to ovlivní ZD (1 %)

16. předpis náhrady manka či škody odpovědnému pracovníkovi 335/ 648

17. úhrada manka či škody odpovědným pracovníkem 213, (331, 213)/ 335

Témata, do kterých materiál patří