Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Formy podnikání z uce a dan hlediska

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Porovnání podnikání FO a s. r. o.Založení a vznik podnikatelského subjektus. r. o.Ručení za závazky podnikatelského subjektuFOs. r. o.Způsob evidence podnikatelské činnostiFOs. r. o.FOs. r. o.Nepeněžní vklady do podnikáníFOs. r. o.Odměna za práci, osobní spotřebaFOs. r. o.FOs. r. o.Podniky jednotlivců (FO) Podnikatel (FO) vede - nerozhodly se vést uce Záznamní povinnost částkou (FO, které se staly UJ) Podnikatel (FO) má pouze záznamní povinnostPřehled procentních sazeb: - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp. - příjmy z řemeslných živností - příjmy z ostatních živností - příjmy z pronájmuDan stanovená paušální částkouPostup při stanovení paušální daněDPD u neplátcůZapisování částečné úhrady pohledávky (resp. závazků) do deníku příjmů a výdajůa)b)Zajištění ZDUzavírání složek DE se zjišťují:Úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji na ZD:Společnost s ručením omezenýmZnaky:a)b)c)d)Prvky společností osobních:Založení a vznik s. r. o.Zahajovací rozvahaA221 – bankovní účtyOtevření uce knih:Základní kapitál připadající na společníka AZákladní kapitál připadající na společníka BSplacení vkladu společníka ASplacení vkladu společníka BPohledávka za společníkem BZřizovací výdajeJe možné uhradit:a) b)Otevření uce knih:Zaúčtování zřizovacích výdajů:Další vklady do existující společnostiVklady, které zvyšují ZK s. r. o.Postup účtování je rozdělen do dvou kroků:a)b)Půjčky v s. r. o.Výše úrokua)b)Účtování půjčekZdanění úrokůOdměny společníků, jednatelů a členů orgánu společnostiPříjmy ze závislé činnostia)b)Příjmy z podnikatelské či jiné samostatně výdělečné činnostiRozdělení zisku ve společnosti s. r. o., resp. úhrada ztrátyZ těchto zásad:Podíly na zisku pro společníkyVyrovnávání ztráty Akciová společnostZaloženíVznikZahajovací rozvaha Aktiva Pasiva Splacené peněžité vklady Základní kapitál Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Emisní ážio Předmět splaceného nepeněžního vkladu Rezervní fond Závazek vůči upisovateli Aktiva celkem Pasiva celkem Základní kapitálZvýšení ZKUpsáním nových akciíSplácení nepeněžitými vkladyUpsání akcií s emisním ážiemZ vlastních zdrojů společnosti a) b)Snížení ZKZa podmínek:Snížení:Hospodářský výsledek v akciové společnosti a jeho rozděleníOdměny členům orgánů společnosti

Témata, do kterých materiál patří