Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kalkulace, dohadné položky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16b) Účtování dohadných položek Stanoví náklady předem nebo zjišťuje následněSestavuje se na kalkulační jednici → 1 výrobek, polotovar, služba, která je vymezená množstvím nebo časemKalkulace se dělí:Předběžnou - stanový předpokládané náklady na kalkulační jednici před zahájením výroby; vychází z technickohospodářských norem (THN)Operativní - nejpřesnější; při sestavení vychází z právě platných THNPlánová - sestavuje se ročně, vyjadřuje úroveň vlastních nákladů, kterých se má v průměru dosáhnout za jeden rokPropočtová - sestavuje se u výrobků, pro které nejsou stanoveny THNVýsledná - vyjadřuje úhrn skutečných nákladů na kalkulační jednici po dokončení nebo na konci účetního období. Vychází se z účetnictví a jde o skutečné nákladyKalkulační vzorec 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3.Ostatní přímé náklady Přímé náklady 4.Výrobní režie (odpisy, energie, opravy,…) Vlastní náklady výroby 5. Zásobovací režie (mzda skladníka, přeprava materiálu, opravy skladů) 6.Správní režie (společné náklady - mzdy THP, poštovné, odpisy) Vlastní náklady výkonu 7.Odbytové náklady (náklady na reklamu, přepravné výrobků) Úplné vlastní náklady výkonu 8.Zisk Prodejní cena bez DPH 9.DPH Prodejní cena s DPH Stanovení nákladů na kalkulační jednici Přímé náklady - stanoví se dle THNNepřímé náklady - nejprve se stanový celkový objem, který vychází z rozpočtů a z něj se vypočítá podíl připadající na kalkulační jednici. Používají se 3 metody:Kalkulace dělením - v podnicích se stejnorodou výrobou, celková částka se dělí plánovaným kusem výrobkůKalkulace dělením pomocí poměrových čísel - výrobky podniku se liší rozměry, velikostí. 1 z výrobků se zvolí jako základní např.: rohlíky, bagety, houskyKalkulace přirážková - používá se při výrobě různorodých výrobků, režijní náklady se stanoví pomocí přirážky, která vyjadřuje poměr náklady k rozvrhové základně. Základnu si stanoví podnik sám, může být v penězích (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady nebo v naturální podobě (strojové hodiny, hodiny práce výrobních dělníků) Účty 388 a 389 Používají se, pokud není známá některá z podmínek → účel částky, částka, období388 - Dohadné položky aktivní- pohledávky za pojišťovnou389 - Dohadné položky pasivní - nevyfakturované dodávky Př.: Nedošla faktura 1) Příjemka na zboží10 000 Kč132/131 2) Do konce roku nedošla FA131/389 3) DFA za zboží přijaté vloni10 000 Kč389/321 + DPH 21% 2 100 Kč343/321 4) VBŮ úhrada FA12 100 Kč321/221 Př.: Pojišťovna 1) Škoda na materiálu - krádež20 000 Kč549/112 2) Do konce roku pojišťovna nesdělila výši náhrady - odhad15 000 Kč388/668 3) 5. 1. Pojišťovna oznámila, že uhradí16 000 Kč378/388 4) Doúčtování rozdílu 1 000 Kč388/648 5) VBÚ - úhrada od pojišťovny16 000 Kč221/378

Témata, do kterých materiál patří