Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
06_Vyřazení DM (1)

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (317.74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

6. MO Vyřazení dlouhodobého majetku 

- kdy se vyřazuje majetek, z jakého důvodu 
 - vyřazení zcela odepsaného majetku 
 - vyřazení majetku se zůstatkovou cenou (prodejem, likvidací, v důsledku opotřebení,     

v důsledku škody, darování, ostatní způsoby) 

 
Kdy se vyřazuje majetek, z jakého důvodu Majetek se vyřazuje: 

  prodejem 
  likvidací v důsledku opotřebení 
  v důsledku škody nebo manka 
  bezúplatným převodem (darem) 
  vkladem do základního kapitálu jiného subjektu 
  převodem z podnikání do osobního užívání (individuálního podnikatele) 

Vyřazovat můžeme jen majetek, který byl zcela odepsán, tzn. ZC = 0 !!! 
 
Vyřazení zcela odepsaného majetku Vyřazení majetku, který je zcela odepsaný, tzn. jeho zůstatková cena je 0 Kč,  
tzn. celkové oprávky = vstupní cena 
 

MD účet oprávek 07x, 08x     / Dal majetkový účet 01x, 02x 

Zrušení účtu oprávek (oprávky ve vstupní ceně) / úbytek majetku 
 
Příklady: 
1.) vyřazení softwaru z evidence DHN v pořizovací ceně 

80 000 Kč 

073 / 013 

2.) vyřazení budovy z evidence DHM ve vstupní ceně          4 000 000 Kč 

081 / 021 

3.) vyřazení auta z evidence DHM v pořizovací ceně 

           357 000 Kč 

082 / 022 

4.) vyřazení počítače z evidence DHM v pořiz. ceně 

44 000 Kč 

082 / 022 

 
Vyřazení majetku se zůstatkovou cenou Jestliže majetek není zcela odepsaný, tzn. 

 má zůstatkovou cenu, ZC > 0 Kč  
celkové oprávky  vstupní cena 

 
Postup při účtování: 
 
1.) zaúčtování řádného měsíčního (ročního) odpisu 

551 / 07x, 08x 

pozn.: při vyřazení v průběhu účetního období můžeme uplatnit jen ½ daňového odpisu 
 
2.) doodepsání = doúčtování zůstatkové ceny – závisí na způsobu vyřazení majetku 
 

Způsob vyřazení dlouhodobého majetku 

Zúčtování zůstatkové cena na účet: 

Likvidace v důsledku opotřebení 

Témata, do kterých materiál patří