Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pohledávky a závazky ke společníkům

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Pohledávky a závazky ke společníkům v jakých případech /uveďte příklady/ vzniká účetní jednotce pohledávka za společníky jak se o těchto pohledávkách účtuje, uveďte souvztažné účty jaké závazky má účetní jednotka vůči společníkům jak se účtuje vznik závazků vůči společníkům a jak jejich vyrovnání. Tyto pohledávky a závazky vyplývají z toho, že účetní jednotka má: podíl na jmění podniku (jiném) - vlastní akcie podniku – 06x podíl na majetku podíl na hospodářském výsledku (tichý společník – podíl na zisku) uvnitř sdružení – není právní ani fyzická osoba, činnost několika osob nebo podniků. Sdružení nemá žádnou právní subjektivitu, každý z účastníků nese nějaké náklady a výnosy, zisk si společníci dělí rovným dílem nebo podle smlouvy 351 – Pohledávky k podnikům ve skupině vznikne proto, že účetní jednotka poskytla krátkodobou půjčku (krátkodobé půjčky splatné do 1 roku) poskytnutí půjčky351 / 221 splacení půjčky221 / 351 úrok (předpis)351 / 662 Podnik, který přijal půjčku562 / 361 353 - Pohledávky za upsané vlastní jmění při založení společnosti v okamžiku přijímání nového společníka – on se ve smlouvě zaváže ke vkladu (nebo, že vloží majetek) v okamžiku úpisu akcií353 / 411 splácení211,221,01x,02x / 353 někdy může znít na cizí měnu: ke dni vzniku použiji kurz platný v ten den a přepočtu. Při splácení použiji kurz platný v ten den a přepočtu – vznikne rozdíl – kurzový zisk /ztráta k 31.12. přepočtu daným kurzem386 – kurzový rozdíl aktivní 387- kurzový rozdíl pasivní hned na začátku roku musím kurzový rozdíl zrušit 354 – Pohledávky ke společníkům při úhradě ztráty záleží na právní formě společnosti – někde se musí společníci podílet na úhradě ztráty (např. v.o.s., k.s.) předepsání k náhradě354 / 596 (snížení nákladů, 710 se musí vyrovnat) v s.r.o. tuto úhradu účtují příští rok354 / 431 355 - Ostatní pohledávky za společníky - poskytnutí půjčky + úrok355 / 211,221 355 / 662 358 – Pohledávky k účastníkům sdružení poskytnuté půjčky účastníkům sdružení358 / 0xx (IM), 1.. (zásoby), 2..(finanční majetek) 361 – Závazky k podnikům ve skupině podnik zde účtuje např. přijatou půjčku od podniku ve skupině: - přijatá půjčka221 / 361 - úrok 562 / 361 - splátka361 / 221 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku s.r.o., družstvo a a.s. – až v dalším účetním období (po 1. 1.)431 / 364 (dividendy) v.o.s (k 31. 12.)., k.s. –596 / 364 , k.s. účtuje na dvě části – k 31.12. a k 1.1. 365 – Ostatní závazky ke společníkům pokud by společník půjčil společnosti + úrok –221 / 365 a 562 / 365 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti zúčtování hrubé mzdy společníků522 / 366 367 – Závazky z upsaných nesplacených CP a vkladů když nakoupím akcie (podíl) nějaké společnosti tzn. upsání vkladu do jiné spol. (ještě jsem je nesplatila)06x/367 368 – Závazky k účastníkům sdružení - firmám, které jsou se mnou ve sdružení musím zaplatit (náklady/závazky)

Témata, do kterých materiál patří