Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zúčtovací vztahy z obchodního styku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zúčtovací vztahy z obchodního styku Pohledávka – aktivní účty, za odběrateli (VFA), čekáme, že něco dostaneme Závazky – pasivní účty, vůči dodavatelům (PFA), musíme někomu něco dát, zaplatit POSKYTNUTÉ ZÁLOHY mat. :PLÁTCE+PFA V JINÉM MĚSÍCI (u neplátce a ve stejném měsíci DPH neřeším) VBU poskytnutá záloha151/221 Daňový doklad (koeficient)343/151PFA 111/321 + DPHVyúčtování zálohy321/151 DPH321/343 VBU úhrada PFA321/221 SMĚNKY Cenný papír, kterým se dlužník zavazuje uhradit věřiteli svůj závazekK úhradě (322)K inkasu (256) – splatnost do 1 roku, jsme věřitel (dali jsme VFA)Směnečná částka – dohodnutá cena SMĚNKA K INKASU 256SMĚNKA K ÚHRADĚ 322 VFA výrobky 311/6011. PFA mat.111/321 DPH 311/343DPH343/321 Akcept směnky256.1/3112. Akcept směnky321/322.1Naběhlý úrok256.2/6623. Naběhlý úrok562/322.2 ESKONT4. VBU hod. směnky 322.1/221 Předání směnky úrok 322.2/221 Hodnota pohledávky313/256.1 Úrok313/256.2 (úrok příštích období)313/384 VBU eskontní úvěr221/261VUU eskontní úvěr261/232 Diskont562/232 Avízo o úhradě232/313 (ČR úrok)384/662 Vracení směnky256.1/313 úrok256.2/313 splátka eskontího úvěrů 232/221(ČR úrok)384/662 REKLAMACE OD ODBĚRATELE VFAza zboží311/604Vyskladnění504/132Reklamace odb.neúčtuje seNeuznanáneúčtuje seuznaná DOBROPIS604/311 DPH343/311 +ÚHRADA Náhradní dodávka Vyskladnění504/132převzetí vr. zboží132/504 +ÚHRADA po úhradě VBU úhrada221/311opravný DD604/325 DPH343/325 VBU úhrada dobr.325/221 KURZOVÉ ROZDÍLY U POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ = zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky, pohledávky a závazky se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kurzem ČNB při úhradách zahraničních fakturPFA ze zahraničí111/3211. VFA do zahraničí311/604VBUd321/221.22. VBUd úhrada VFA 211.2/311kurzový rozdíl: zisk321/6633. kurzový rozdíl: zisk311/663 ztráta563/321 ztráta563/311 u neuhrazených FA ke dni účetní uzávěrkyKurzový rozdíl u závazků2. Kurzový rozdíl u pohledávek zisk321/663zisk311/663 ztráta563/321ztráta563/311 NEUHRAZENÉ POHLEDÁVKY Odpis pohledávky (prokazatelně nedobytné, trvalé snížení hodnoty) Odpis nedobytné pohledávky 546/311 Opravné položky – pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých se předpokládá, že by mohly být v budoucnu uhrazeny (zákon o rezervách, daňově uznatelné) daňovéúčetní Tvorba OP558/3911. Tvorba OP559/391Zrušení OP391/5582. Zrušení OP391/559

Témata, do kterých materiál patří