Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
09_Zasoby vlastni vyroby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 9. Účtování zásob vlastní výroby Vymezení zásob vlastní výroby – co tam patří Evidence a oceňování zásob vlastní výroby Účtování zásob vlastní výroby Vymezení zásob vlastní výroby – co tam patřípatří do oběžného majetku, vykazují se na straně aktiv MD Materiál Dal PS přírůstky + úbytky - KS vznikají hospodářskou činnostízahrnují se do nákladů v okamžikuspotřeby, prodeje, darovánía v dalších případech, kdy dochází k jejichúbytku Zásoby vytvořené vlastní činností – účtová skupina 12, mohou to být: 121 nedokončená výroba (proces je rozdělaný, např. u pekaře rozpečený chléb v peci) 122 polotovary vlastní výroby (jeden proces je dokončen, ale není hotovo všechno, např. u truhláře sám si nařezal dřevěné desky k výrobě skříně), mohou se prodávat 123 hotové výrobky - podnik je vyrábí s cílem prodat je 124 zvířata Evidence a oceňování zásob vlastní výroby Doplnit evidenci – příjemka, výdejka, skladní karta Oceňování: Ve vlastních nákladech, jimiž se rozumí přímé náklady na ně vynaložené (těmi jsou materiálové náklady, mzdové náklady) a také poměrnou část nepřímých nákladůNáklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnujíZjišťování vlastních nákladů je možné dvojím způsobem:Skutečné nákladyNáklady podle předběžných kalkulací Pokud účetní jednotka není schopná zjistit vlastní náklady na zásoby vlastní výroby, použije reprodukční pořizovací cenu Účtování Náklady na výrobu zásob vlastní výroby 5xx/211,321 Přírůstky zásob vlastní výroby = aktiva v hodnotě vlastních nákladů Vyruší se vzniklé náklady: 12x/58x máme pouze Aktiva, HV je 0 58x/12x náklad v okamžiku úbytku Výnos za výrobky xxx/601 Přírůstek Úbytek Nedokončená výroba 121/581 581/121 Polotovary 122/582 582/122 Výrobky 123/583 583/123 Zvířata 124/584 584/124 Při účtování zásob vlastní výroby si můžeme zvolit způsob A nebo způsobB Účtování způsobem A: Přírůstky: -Přírůstek zásob vlastní výroby se účtuje na účty12 účtové skupiny (zásoby vlastní výroby) na stranu MD a na účty 58 účtové skupiny (změna stavu zásob vlastní činnosti) na stranu Dal přírůstek nedokončené výroby 121 / 581přírůstek polotovarů vlastní výroby 122 / 582přírůstek výrobků 123 / 583přírůstek mladých zvířat 124 / 584 Úbytky: -Úbytek zásob vlastní výroby se zaúčtuje obráceným zápisem, tzn. účty58účtové skupiny na stranu MD a účty12 účtové skupiny na stranu Dal (např. úbytek výrobků 583/123). Inventarizační rozdíly- Pokud na základě inventarizace účetní jednotka zjistí inventarizační rozdíly, zaúčtuje je následovně: manko nad normu 549 / 123 (popř. 549 / 121; 549 / 122)přebytek 123 / 583 (popř. 121 / 581; 122 / 582) Účtování způsobem B: -Při účtování způsobem B se na začátku účetního období zaúčtuje pouze počáteční stav zásob vlastní výroby. počáteční stav 123 / 701 (popř. 121 / 701; 122 / 701; 124 / 701) Na konci účetního období účetní jednotka: zaúčtuje počáteční zůstatek zásob vlastní výroby do spotřebyzjistí ze skladových karet konečný zůstatek zásob vlastní výroby, který zaúčtuje na příslušný účet12 účtové skupinyzaúčtování počátečního zůstatku do spotřeby 583 / 123 (popř. 581 / 121; 582 / 122)konečný stav 123 / 583 (popř. 121 / 581; 122 / 582) Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby-Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby se u způsobu B neúčtují, ale musí se o nich vést evidence na skladních kartách! Inventarizační rozdíly-Pokud na základě inventarizace účetní jednotka zjistí na konci účetního období inventarizační rozdíly, zaúčtuje je následujícím způsobem: manko nad normu 549 / 123přebytek 123 / 583 Příklady: Příklad na účtování vlastních zásob 1 MD D 1 Spotřeba materiálu pro výrobu Nedokon.výroby 200 000 501 112 2 Mzdy dělníků vyrábějících NV 85 000 521 331 3 VPD - ostatní náklady spojené s výrobou NV 15 000 5xx 211 4 Přírůstek zásob nedokončené výroby 300 000 121 581 5 Výroba polotovarů z poloviny NV a) úbytek, snížení nedokončené výroby 150 000 581 121 b) spotřeba materiálu pro výrobu polot. 125 000 501 112 c) mzdy dělníků vyrábějících polot. 85 000 521 331 d) zvýšení polotovarů - přírůstek 360 000 122 582 6 Výroba výrobků z 1/4 polotovarů a) úbytek, snížení polotovarů 90 000 582 122 b) spotřeba materiálu pro výrobu výrobků 74 000 501 112 c) mzdy dělníků vyrábějících výrobků 46 000 521 331 d) zvýšení výrobků - přírůstek 210 000 123 583 7 Prodej poloviny výrobků na fakturu za 150 000 Kč + 21% DPH a) úbytek výrobků 105 000 583 123 b) FAV - cena bez daně 150 000 311 601 - DPH 21 % 31 500 311 343 - celkem 181 500 neúčtuje se 8 VBÚ - úhrada FAV 181 500 221 311 Příklad 2 Příklad na účtování vlastních zásob - výroba pečiva zadání 1 a) nákup a spotřeba mouky 220 000 b) koření 79 000 c) mzdy pekařů 146 000 d) pojištění pracovníků - zákonné soc.náklady 35 000 524 336 e) odpis kamenné pece 20 000 2 Přírůstek zásob nedokončené výroby 3 Polovina nedokončené výroby se použila k výrobě polotovarů a) úbytek nedokončené výroby b) spotřeba materiálu pro výrobu polot. 120 000 c) mzdy dělníků vyrábějících polot. 97 000 d) pojištění pracovníků - zákonné soc.náklady 17 000 e) PFA - nákup provozovacích látek 16 000 f) zvýšení polotovarů - přírůstek 4 Výroba výrobků z 1/4 polotovarů a) úbytek, snížení polotovarů b) kmín a pochutiny 5 000 c) zvýšení výrobků - přírůstek 5 Prodej poloviny výrobků na fakturu za 90 000 Kč + 15% DPH a) úbytek výrobků b) FAV - cena bez daně - DPH 15 % - celkem 6 VBÚ - úhrada FAV Příklad 2 – řešení 1 a) nákup a spotřeba mouky 220 000 501 112 náklady na nedokončenou výrobu b) koření 79 000 501 112 c) mzdy pekařů 146 000 521 331 d) pojištění pracovníků - zákonné soc.náklady 35 000 524 336 e) odpis kamenné pece 20 000 551 082 2 Přírůstek zásob nedokončené výroby 500 000 121 581 vynulování N na NV 3 Polovina nedokončené výroby se použila k výrobě polotovarů a) úbytek nedokončené výroby 250 000 581 121 náklady na polotovary b) spotřeba materiálu pro výrobu polot. 120 000 501 112 c) mzdy dělníků vyrábějících polot. 97 000 521 331 d) pojištění pracovníků - zákonné soc.náklady 17 000 524 336 e) PFA - nákup provozovacích látek 16 000 501 112 f) zvýšení polotovarů - přírůste

Témata, do kterých materiál patří