Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady a výnosy - test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. ROČNÍK – OPAKOVÁNÍ NÁKLADY A VÝNOSY Úkol č. 1: Zaúčtujte operace, které se v účetní jednotce uskutečnily v běžném účetním období ÚČETNÍ DENÍK TEXT KČ MD D FAP – za telefonní hovory a internetCena bez DPHDPH 21 % 3 450 724,5 4 174,5 518 343 321 PPD Tržby v hotovosti za prodané zboží včetně DPH 150 000 Kč (zaokrouhlete na dvě desetinná místa dle pravidel zaokrouhlování)Cena bez DPHDPH 21 % 123 966,94 26 033,06 150 000 211 604 343 Úbytek zboží v pořizovacích cenách 98 000 504 132 Výpis z bankovního účtu: zaslán peněžní dar sportovnímu oddílu 20 000 543 221 bankovní poplatky 500 568 221 úroky z účtu 130 221 662 VPD – v restauraci zaplaceno za oběd s obchodním partnerem 1 200 513 211 VUD – úbytek prodaných výrobků (600 ks vlastní náklady 400 Kč/ks) 240 000 583 123 Platební výměr od finančního úřadu - předpis penále za pozdní zaplacené DPH 1 600 545 345 Škoda zjištěná ve skladu materiálu v důsledku zcizení (materiál nebyl pojištěn a UJ neobdržela potvrzení od policie , že zcizení bylo způsobeno neznámým pachatelem) 25 000 548 112 Předpis daně z nemovitých věcí 50 800 532 345 Fa přijatá za nákup stravenek 100 ks po 90 Kč 9 000 213 321 50 ks stravenek vydáno zaměstnancům (firma hradí zaměstnancům 60 Kč z hodnoty stravenky: částka zákonné výše 2 475 527 213 částka nad rámec zákonné výše 525 528 213 požadováno po zaměstnancích 1 800 335 213 Výpis z BU: Zaplacena daň z nemovitých věcí 50 800 532 221 Úroky z provozního úvěru 15 000 221 662 VUD – účetní jednotka si vyrobila ve své režii obaly 18 000 112 585 Úkol č. 2: Vyčíslete, kolik činí provozní a finanční náklady, zapište čísla skupin účtů, které patří do provozních a do finančních nákladů Provozní náklady – čísla skupin 54 Částka: 46 600 Finanční náklady- čísla skupin 56 Částka: 500 Úkol č. 3: Vypočítejte, kolik činí účetní a daňové náklady, u nedaňových nákladů vypiš přesně i čísla účtů Celkem účetní náklady; Částka: Nedaňové náklady – čísla účtů: Částka: Daňově uznatelné náklady Částka: Úkol č. 4 : Zásady pro účtování nákladů a výnosů POPIS situace, ze které vyplývá určitá zásada pro účtování nákladů a výnosů Název ZÁSADY nebo její popis Ve fakturách za telefon musí být odděleny náklady soukromé telefonní hovory zaměstnanců do nákladů účetní jednotky se zahrnují pouze náklady, které se jí týkají Náhrada manka nebo škody je výnosem, nikoli snížením nákladů při účtování nákladů a výnosů je třeba respektovat zásadu zákazu jejich kompenzace Nákladové úroky mají přidělený účet 562 a výnosové úroky mají přidělený účet 662 nákladové a výnosové účty často mají přiděleny čísla účtů tak, aby se utvořily dvojice Na začátku účetního období nákladové a výnosové účty vykazují nulový zůstatek

Témata, do kterých materiál patří