Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
S. R. O.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (83,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Společnost s ručením omezeným ZK tvořen vklady společníků (min 1 Kč)ručení společníků: omezené do výše nesplaceného vkladu...společnosti ručí celý svým majetkemkapitálová společnostspolečníci se podílejí na činnosti společnostiVALNÁ HROMADA – nejvyšší orgánJEDNATELÉ – statutární orgán DOZORČNÍ RADA (nepovinná) – kontrolní orgán zakladatelská listina – 1 společníkspolečenská smlouva – více spol.vzniká dnem zápisu do ORpřed zápisem do OR musí být splaceno 30 % peněžitých vkladů a všechny nepeněžité, zbytek max.do 5 let ZAHAJOVACÍ ROZVAHA Aktiva: Pohledávky za společníky - 353 (na 1. místě), DLM, BÚ, zásoby Pasiva: ZK 411 výdaje – založení společník po vzniku přeúčtuje do nákladů1. Přeúčtování5../365 VKLADY DO EXISTUJÍCÍ SPOLEČNOSTI nový společníkden zvýšení ZK je den zapsání do ORUpsání nového vkladu do ZK353/419Splacení vkladu 221,022/353Zápis zvýšení ZK do OR419/411 PŘÍJMÝ Z PODNIKATELSKÉ A JINÉ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI řádná smlouva OSVČ a s. r. o. nepůsobí ve stejné činnosti obvyklé cenyPFA za služby518, 511/321 ODMĚNA ČELNŮM DOZORČÍ RADY Přiznané odměny523/379SZP379/336Srážka zálohy na daň379/342Výplata odměny379/22 PŮJČKY V S. R. O. smlouva o půjčce, obvyklý úrok = 140 % diskontní sazby ČNB S.R.O. → Společníkovi (355) 1. VBU poskytnutí půjčky355.1/221 2. VUD nabíhající úrok355.2/662 2. VBU splátka půjčky 221/355.1 - úrok 221/355.2 Společník → S. R. O. (365) VBU přijatá půjčka221/365.1 VUD nabíhající úrok562/365.2 VBU splátka půjčky 365.1/221 - úrok 365.2/221 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (366) ZVL-HM522/366 -SP366/336.1 -ZP366/336.2 -DzP366/342 VUD-SP524/336.1 -ZP524/336.2 VBU- výplata366/221 ROZDĚLENÍ ZISKU ÚHRADA ZTRÁTY

Témata, do kterých materiál patří