Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní uzávěrka účtování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13.67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.


ZD= dole na 1000,- = Dzp

Využíváme soubory cookies.
Daň po slevách
-zaplacené zálohy v průběhu roku
= přeplatek, nedoplatek

Účetní VH
+ N daň neúčinné
1. plně- 513,523,528,525,543,545,559,579,554,574
2. zčásti – 512 – cestovné nad limit, 538- daň dědická,daň darovací,549- nad výši náhrad
549-648= daň. neúčinné
Výjimka-plně účinné manka vzniklá živelnou pohromou. Plně účinéé jsou M+Š zaviněné neznámým pachatelem, ale musí být potvrzení od policie ČR.
-V daň.neúčinné
Snižují daň.základ,odečítají se (Výnosy osvobozené od daně,příjmy zdaněné srážkou u zdroje)
- Odpisy DM
VH se úpraví o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.

ZD č.1
- Odčitatelné položky
Upravuje je zákon 34. 1. Daňová ztráta z minulých let, která se může uplatnit max. 5 zdaňovacích období.
2. Může být 30=N, které byly vynaložené na výuku žák§ SOÚ.
3. 100% N vynaložených při realizaci projektu výzkumu a vývoje.

ZD č.2
- Dary
*
musí splňovat určité kritéria, aby se mohl odečíst. (Hasiči, školství, děti, zvířata, domov důchodců…)
* min. hodnota daru 2000,- u PO
* max. 5% ze ZD č. 2

ZD = dolů 1000,- = Dzp PO

-slevy na dani
– Poskytují při zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností.

Daň po slevách
- zálohy zaplacené
= přeplatek, nedoplatek

Témata, do kterých materiál patří