Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní uzávěrka, závěrka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (83,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní uzávěrka, závěrka účetní uzávěrka = uzavírání účetních knihúčetní závěrka = sestavování účetních výkazůpovinnost ze zákona o účetnictví ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Inventarizace porovnání US a SSzjištění rozdílu VUD manko v pokladně569/211 Zaúčtování účetních operací na konci roku Materiál na cestě119/111Tvorba rezervy552/451Opravné položky559/192ČR nájemné N518/381KR – ztráta563/211Odpisy551/082 ZJIŠTĚNÍ HV UZAVŘENÍ Ú ČTŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA účelem je podávat věrný a poctivý obraz o firměje zdrojem informací pro účetní jednotku, banky, obchodní partnery a stát (daně)některé účetní jednotky mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou AUDITOREM (=kontrola účetnictví) VÝKAZY: rozvaha= informace o struktuře majetku, závazků, vlastním kapitálu brutto = výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávkykorekce = opravné položky a oprávky (odpisy)netto = výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky výkaz zisků a ztrát = informace o výši nákladů a výnosů příloha = vysvětluje a doplňuje informace obsahuje obecné údaje o UJinformace o účetních metodách (odpisy, opravné položky) Výkazy se vykazují v celých tisících Kč (aktiva nad 10 mild. v celých milionech Kč). DRUHY: Řádná – k poslednímu dni úč. období Mimořádní – např. ukončení činnosti, vstup do likvidace Mezitímní – v průběhu úč. období, např. zvýšení ZK z vl. zdrojů, s. r. o. → a. s. výplata záloh na podíly na zisku PRAVIDLA A ZÁSADY zásada opatrnosti (nenadhodnocovat aktiva, nepodceňovat dluhy, brát v úvahu rizika)zásada stálosti účetních metod (oceňování, odpisy, přepočty měn – POŘÁD STENĚ)zásada věcné a časové souvislosti (tzv. akruální princip) KATEGORIE ÚČETNÍCH JEDNOTEK mikro (aktiva netto 9 mil., čistý obrat 18 mil., 10 zaměstnanců)malá (aktiva netto 100 mil., čistý obrat 200 mil., 50 zaměstnanců)střední (aktiva netto 500 mil., čistý obrat 1 000 mil., 250 zaměstnanců)velká (překračuje alespoň 2 kritéria pro střední účetní jednotku)

Témata, do kterých materiál patří