Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetnictví pojišťoven

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účetnictví pojišťoven proč mají pojišťovny specifické účetnictví charakteristika účtové osnovy pro pojišťovny jak se účtují případy typické pro pojišťovnu účtování nákladů a výnosů v pojišťovně v čem spočívá účetní závarka pojišťovny komerční zdravotní sociální Komerční pojišťovny vznik povoluje ministerstvo financí práv. forma : a.s., družstvo, státní podnik (100% podíl státu) kauce 10 000 000,- (zůstává na MF) pojišťovna se musí řídit všeobecnými pojišť. podmínkami (pravidla, vydává je MF) pojištění – pojišť. na sebe přebírá riziko za úplatu, pokud dojde k pojistné události, pojišť. poskytuje pojistné plnění (může být spoluúčast v % nebo absolutně) zajištění – pojištění pojišťovny činnost zábranná – snaha o minimalizaci rizik plynoucích z pojištění (např. zámky a mříže do oken), preventivní akce Druhy pojištění: pojištění osob pojištění na dožití podléhá dani z příjmu proti škodám způsobených pojištěným pojištění úrazové (zdravotní dotazník) pojištění majetku proti krádeži havarijní pojištění škody z živelných pohrom povinná pojištění (ze zákona) např. povinné ručení, pojištění žáků (zákazníků) proti krádeži, úrazu (bazén, obchod…) zdravotní pojištění, např. pro případ nemoci 2) Zdravotní pojištění – za každého občana ČR s rodným číslem a za každého cizince musí být zaplaceno zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění za některé platí stát např. nezaopatřené děti, důchodci, vojáci, trestanci. 3) Sociální pojištění – princip solidarity = ti, co mají nějaký příjem platí i za ty, kteří ho nemají (např. podpora, nemocenská, výplaty důchodců, OČR) Největší podíl na trhu – ČP, a.s. cca 65%, Kooperativa (družstvo) cca 9-10% Účetnictví pojišťoven Aktiva pojišťoven – účtová třída 1,2,3 Pasiva pojišťoven – účtová třída 3,4 Finanční umístění (= investice, úč.tř. 1) majetek, kterým pojišťovna ručí za své závazky vůči pojištěncům jde o majetek dlouhodobé povahy (budovy, pozemky – oceňují se odhadní cenou; finanční investice – oceňují se tržní cenou) Př. na počátku účetního období vlastní pojišťovna budovu (PC 1 000 000,-)102 / 701 oprávky jsou 750 000,- 701 / 108 došlo k těmto případům: 1) nákup pozemku 5 000 000,-221 / 363 2) zařazení pozemku do finančního umístění101 / 221 3) prodej budovy … vyřazení v ZC250 000,-538 / 108 vyřazení 1 000 000,-108 / 102 Př. fa od dodavatele …nákup PC za 50 000,-221 / 363 DPH 22% 11 000,-373 / 363 zařazení PC do používání211 / 221 úhrada dodavateli z BÚ pojišť.363 / 235 zaúčtován odpis PC 7 000,-558 / 218 vyřazení os. auta v důsledku likvidace PC 220 000,-218 / 211 oprávky 200 000,-558 / 218 Pojišťovna se musí řídit zásadami finančního umístění, které je dané MF. Pohledávky v pojišťovně pohledávky z přímého pojištění a zajištění nejdůležitější složka aktiv pohledávka vzniká v okamžiku uzavření smlouvy s klientem (bez ohledu na zaplacení) placení – jednorázové ve splátkách ostatní pohledávky – souvisí s činností pojišťovny (školení…) Př. předpis pojistného (uzavření smlouvy + poslání složenky s částkou, kterou je nutno uhradit)301 / 601 Tvorba rezervy503 / 443 Závazek vůči klientům5xx / 331 Zrušení pohledávky (z důvodu, že klient nezaplatil / pojišťovna platí klientovi)331 / 301 Splátka pohledávky klientem 235 / 301 zasloužené / nezasloužené pojistné (do rezervy) př. v říjnu bylo zaplaceno pojistné domácnosti 1 200,- (300 zasloužené, 900 nezasloužené) pohledávka301 / 601 úhrada235 / 301 nezasloužené (rezerva) 900,-503 / 443 Závazky v pojišťovně Závazek vznikne uznáním pojistné události Předpis závazku501 / 331 Vlastní úhrada331 / 235 (231) Náklady technické (náklady spojené s pojištěním) netechnické (ostatní náklady – např. daně, kancelářské potřeby) Výnosy technické (výnosy spojené s pojištěním) netechnické (ostatní výnosy – např. úroky, školení)

Témata, do kterých materiál patří